DANA 12. DECEMBRA 2017. GODINE ODRŽANA JE 90. NAUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM POD NAZIVOM „DRUŠTVENO-EKONOMSKI I BEZBEDNOSNI KONTEKST FUNKCIONISANJA KOMPANIJA“

Dana 12. decembra 2017. godine u prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu održana je 90. naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Društveno-ekonomski i bezbednosni kontekst funkcionisanja kompanija“ koju je organizovao Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA Nastaviti čitanje

Dana 20 – 21. decembra 2017. godine u Brčkom održana je međunarodna konferencija na temu: PROCJENA UGROŽENOSTI BRČKO DISTRIKTA BIH I STUDIJA JAČANJA KAPACITETA OTPORNOSTI ZA KATASTROFE

Dana 20 – 21. decembra 2017. godine u Brčkom održana je međunarodna konferencija na temu: PROCJENA UGROŽENOSTI BRČKO DISTRIKTA BIH I STUDIJA JAČANJA KAPACITETA OTPORNOSTI ZA KATASTROFE. Skup su organizovali Ministarstvo sigurnosti BiH, Vlada Brčko Distrikta BiH i Institut „INZA Nastaviti čitanje

XVI Međunarodna konferencija na temu „EKONOMSKO / PRAVNO / KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU U PROCESU PRISTUPA EVROPSKOJ UNIJI“

Dana 15 – 16. decembra 2017. godine u hotelu „Pahuljica“ na planini Vlašić, Bosna i Hercegovina održana je XVI Međunarodna konferencija na temu „EKONOMSKO / PRAVNO / KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU U Nastaviti čitanje

NAUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „DRUŠTVENO-EKONOMSKI I BEZBEDNOSNI KONTEKST FUNKCIONISANJA KOMPANIJA“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti u saradnji sa Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Visokom tehničkom školom strukovnih studija u Novom Sadu organizuje naučno stručnu konferenciju na temu: „DRUŠTVENO-EKONOMSKI I BEZBEDNOSNI KONTEKST FUNKCIONISANJA KOMPANIJA“. Konferencija će se održati 12. Nastaviti čitanje

Potpisan Memorandum o saradnji između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i INZA GROUP-„INZA Institut za upravljanje rizicima i naučnoistraživački rad“ d.o.o. Beograd

Dana 06. decembra 2017. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i INZA GROUP-„INZA Institut za upravljanje rizicima i naučnoistraživački rad“ d.o.o. Beograd. Dokument su potpisali Direktor Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA Nastaviti čitanje

Potpisan Memorandum o saradnji između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i Nacionalnog udruženja za upravljanje rizicima „NUUR“, Beograd

Dana 06. decembra 2017. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i Nacionalnog udruženja za upravljanje rizicima „NUUR“, Beograd. Dokument su potpisali Direktor Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd prof. dr Nastaviti čitanje

SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CROSS-BORDER COOPERATION, SECURITY AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF THE WIDER BLACK SEA REGION“

CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO FACULTY OF PHILOSOPHY CENTRE FOR CROSS-BORDER STUDIES SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CROSS-BORDER COOPERATION, SECURITY AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF THE WIDER BLACK SEA REGION“ Veliko Turnovo 16-17.11.2017, (in academic cooperation with the University of Bucharest, Nastaviti čitanje

Potpisan Memorandum o razumevanju između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i Asocijacije za korporativnu bezbednost-AKB, Skoplje, Makedonija

Dana 26. septembra 2017. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i Asocijacije za korporativnu bezbednost-AKB, Skoplje, Makedonija. Dokument su potpisali Direktor Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd prof. dr Slobodan Nastaviti čitanje