CESNA B SUORGANIZATOR MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U NIŠU

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B određen je za akademskog partnera, operativnog realizatora Međunarodne naučne konferencije koja se održava 03. novembra 2019. godine u Nišu. Glavni organizator međunarodne konferencije je Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“ Niš, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu. Ovo je treća Međunarodna konferencija koju CESNA B operativno organizuje sa navedenim Fakultetom. Pored toga, do kraja 2019. godine Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti biće akademski partner za Međunarodnu konferenciju Bugarske Akademije Nauka zajedno sa još pet evropskih akademija i dva univerziteta 01 – 06. septembra u Varni i Međunarodnu konferenciju koja će se održati 22 – 23. novembra u organizaciji Univerziteta „Sveti Kiril i Metodij“ Veliki Trnovo. To će biti četvrto partnerstvo sa tim, drugim najstarijim Univerzitetom u svetu.

Više o Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Nišu možete pogledati ovde.

Komentari su zatvoreni.