CESNA B SUORGANIZATOR MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U NIŠU

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B određen je za akademskog partnera, operativnog realizatora Međunarodne naučne konferencije koja se održava 03. novembra 2019. godine u Nišu. Glavni organizator međunarodne konferencije je Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“ Niš, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu. Ovo je treća Međunarodna konferencija koju CESNA B operativno realizuje sa navedenim Fakultetom. Pored toga, do kraja 2019. godine Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti biće akademski partner za Međunarodnu konferenciju koja će se održati 22 – 23. novembra u organizaciji Univerziteta „Sveti Kiril i Metodij“ Veliki Trnovo. To će biti četvrto partnerstvo sa tim, drugim najstarijim Univerzitetom u svetu.

Više o Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Nišu možete pogledati ovde.

Komentari su zatvoreni.