NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU PANDEMIJA C O V I D – 19 I BEZBEDNOST DRUŠTVA

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B iz Beograda sledstveno prethodnim obaveštenjima a u saradnji sa relevantnim institucijama organizuje naučnu konferenciju, 100 – tu po redu, na temu PANDEMIJA C O V I D – 19 I BEZBEDNOST DRUŠTVA. Skup će se održati 05. juna 2020. godine sa početkom u 11 časova, konferencijska sala Akademije 28, Nemanjina 28. Beograd.

Konferencija ima za cilj naučno sagledavanje fenomena pandemije COVID – 19, sa zdravstvenog, društvenog, bezbednosnog, tehničkog, ekološkog, organizacionog, etičkog, obrazovnog, religijskog, sportskog, informatičkog, medijskog i drugih aspekata. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija i privrednih subjekata.

Učešće će uzeti istaknuti naučni radnici:

 • Akademik prof. dr sci med Miljko Ristić
 • Prof. dr sci med Mijomir Pelemiš
 • Prof. dr Radenko Krulj
 • Prof. dr Dobrivoje Radovanović
 • Prof. dr Elizabeta Ristanović
 • Prof. dr Đorđe Stefanović
 • Prof. dr Milan Milošević
 • Prof. dr Slobodan Nešković
 • Prof. dr Radomir Biočanin
 • Prof. dr sci med Eržika Antić
 • Prof. dr Višeslav Krsmanović
 • Prof. dr Milutin Đuričić
 • Prof. dr Dragan Bataveljić
 • Prof. dr Dragan Obradović
 • Dr Milutin Matić
 • Akademik Goran Milić
 • Dr Miloš Tucović
 • Prof. dr Biljana Radojićić
 • Prof.dr Dragan Kolev i drugi eminentni akademski poslenici.

Tematske oblasti:

 • Zdravstveni sistem Republike Srbije u kontekstu pandemije COVID 19 – struktura, otpornost i perspektive;
 • Državna uprava i lokalna samouprava u strategiji tretmana pandemija;
 • Doktrina prevencije i eliminisanja pandemija na nacionalnom nivou;
 • Funkcionisanje Zavoda za javno zdravlje u doba pandemija koronavirusa;
 • Krizni štabovi medicinske struke – iskustva i preporuke;
 • Pandemija koronavirusa kao vanredni događaj i pretnja bezbednisti društva;
 • Krizni menadžment i nacionalna bezbednost u periodu pandemije COVID – 19;
 • Pravni aspekti vanrednog stanja i eliminisanja pandemije;
 • Ekonomski kontekst vanrednog stanja i pandemije – mere i reperkusije;
 • Funkcionisanje sistema obrazovanja u vremenu pandemije COVID – 19;
 • Korporativno poslovanje u Republici Srbiji tokom pandemije COVID – 19;
 • Ekološki kontekst pandemije; koronavirusa – prevencija, mere i posladice;
 • Uticaj COVID – 19 na turizam; ugostiteljstvo i hotelijerstvo;
 • Nauka i savremene tehnologije u sferi pandemija – implementacija i perspektive;
 • Geopolitički i geostrategijski aspekti pandemija;
 • Svetske epidemije u istorijskom i postmodernom ambijentu;
 • Saobraćaj u periodu vanrednog stanjs i COVID – 19;
 • Etička paradigma i međunarodna solidarnost u doba pandemije;
 • Uloga religije u tetmanu i eliminisanju COVID – 19;
 • Sport i fizička kultura u vremenu koronavirusa;
 • Mediji u konceptu sagledavanja pandemije koronavirusa;

Važni datumi:

 • 01. jun 2020. Dostava prijava i apstrakta
 • 04. jun 2020. Obaveštenje o prihvatanju apstrakta
 • 05. jun 2020. Održavanje Konferencije
 • 29. jun 2020. Rok za predaju radova
 • 01. jul 2020. Obaveštenje o prihvatanju radova
 • 07. jul 2020. Rok za uplatu kotizacije

Informacije za autore:

Potrebno je da autori radove predaju u elektronskom obliku (ne više od tri rada po autoru). Prihvaćeni radovi će biti uključeni u ediciju Zbornika radova BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU, Knjiga 31 (ISBN referenca; M-44). Zvanični jezici Konferencije su srpski, ruski i engleski.

Radove u predviđenom roku dostaviti Naučnom komitetu, editoru Akademiku prof. dr Slobodanu Neškoviću na e-mail slobneskovic@gmail.com, a konačnu verziju dostaviti Tehničkom uredniku Zbornika dipl. ecc Aleksandru Cekiću na e-mail acacekic@gmail.com.

Otvoreno za:

Sve zainteresovane učesnike iz Republike Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope i EU, koji će svojim učešćem doprineti postizanju opšteg cilja konferencije.

Troškovi:

 • Kotizacija za autore iz Srbije iznosi 12.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz Srbije iznosi 9.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za autore iz inostranstva iznosi 110 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz inostranstva iznosi 80 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.

Aplikacija:

Zainteresovanost za učešće na konferenciji je potrebno potvrditi pismeno, usmeno, elektronskim putem – organizacionom odboru CESNA B Beograd. Uz Prijavu učešća neophodno je navesti delatnost firme/preduzeća i kratak opis poslovanja. Studenti uz prijavu trebaju dostaviti biografiju (CV).

Uputstvo za autore:

 • Obim rada: 16 strana
 • Font: 11pt, fusnote 10pt
 • Format: A4
 • Sadržaj:
 • Naslov na srpskom i engleskom
 • Apstrakt i ključne reči na srpskom i engleskom
 • Fotografije autora i koautora (najviše tri koautora) u elektronskom formatu

Komentari su zatvoreni.