ODRŽANA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA U NIŠU

Dana 03. novembra 2019. godine u Nišu, održana je Međunarodna naučna konferencija CONSTANTIN MAGNUS, NAISSUS 2019 pod nazivom SAVREMENI TRENDOVI U RAZVOJU SAOBRAĆAJA I BEZBEDNOSTIREGIONA JUGOISTOČNE EVROPE. Operativni realizator Konferencije i predmetne publikacije Zbornika radova bio je Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, u saradnji sa osnovnim organizatorom Fakultetom za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“ Niš i Visokim učilištem za sigurnost i ekonomiku „VUSI“ Plovdiv iz Bugarske. Konferencija je održana u prostorijama Fakulteta za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“, Niš, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu.

Uvodno predavanje na Međunarodnoj konferenciji imao je direktor Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd akademik prof. dr Slobodan Nešković na temu EUROPEAN UNION TRANSPORT AND FOREIGN SECURITY POLICY WITH IMPLICATIONS ON THE SOUTHEAST EUROPE REGION. Prethodno, održao je pozdravni govor u ime Centra i bio član Radnog predsedništva. U radu skupa učestvovali su i saradnici CESNA B: prof. dr Radenko Krulj, prof. dr Milan Milošević, prof. dr Zoran Cvetković, dr Milutin Matić, prof. dr Milutin Đuričić i dr Miloš Tucović.

Ova Konferencija je treća po redu koja je održana u suorganizaciji sa Centrom za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd.

Komentari su zatvoreni.