ODRŽANA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA U VELIKOM TRNOVU

Dana 22 – 23. novembra 2019. godine u Velikom Trnovu, Bugarska, održana je Međunarodna naučna konferencija pod nazivom NATIONAL AND CORPORATE SECURITY u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sveti Kiril i Metodij“ Veliko Trnovo, u saradnji sa Centrom za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd i Centrom za spoljnu politiku i bezbednost Univerziteta u Krajovi, Rumunija. Renomirani projekat skupa realizovan je uz podršku nadležnih institucija Evropske Unije. Ovo je četvrta po redu konferencija u kojoj je Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti suorganizator Univerzitetu u Velikom Trnovu, jednom od najstarijih univerziteta u svetu.

Uvodno plenarno predavanje imao je direktor Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd akademik prof. dr Slobodan Nešković na temu “The  Paradigm  of  National  Security  and  National  Interest  in  the  Postmodern  Course of Globalization”. U radu skupa učestvovao je saradnik CESNA B prof. Dragan Kolev. Pored navedenih, angažovano je još 27. kompetentnih naučnih radnika iz 6. država.

Povodom realizacije projekta predmetne Međunarodne konferencije, tokom 2020. godine štampaće se Tematski Zbornik radova iz kategorije M – 13, izuzetno visoke akademske vrednosti. Navedena respektabilna publikacija sadržaće, pored tekstova pomenutih učesnika i zapažene naučne radove pripadnika Centra prof. dr Anastazije Tanje Đelić i prof. dr Dragana Obradovića.

Komentari su zatvoreni.