САОПШТЕЊЕ СА МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И БЕЗБЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ СА АКЦЕНТОМ НА ГРАД ВАЉЕВО И КОЛУБАРСКИ ОКРУГ

Међународна научна конференција ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И БЕЗБЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ СА АКЦЕНТОМ НА ГРАД ВАЉЕВО И КОЛУБАРСКИ ОКРУГ одржана је у Ваљеву 12 – 13. јуна 2020. године. Конференцију је организовао Центар за стратешка истраживања националне безбедности – ЦЕСНА Б, Београд, у сарадњи са Одбором за људска права Ваљево уз подршку Градске управе Ваљева. Академски партнери су Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Велико Трново, Република Бугарска и Интернационални Универзитет Травник у Травнику, Босна и Херцеговина. Конференцију су отворили др сци мед Слободан Гвозденовић, Градоначелник Ваљева и академик проф. др Слободан Нешковић, председник Научног комитета и Директор ЦЕСНА Б, Београд.

Током конференције изложено је 28 научних и стручних радова, мултидисциплинарним приступом разматрања темата као што је образложено у претходним саопштењима. Вишекритеријумским, свеобухватним методом од глобалног, преко међународног, регионалног, националног, до локалног контекста, компетентно су разматрани есенцијални постулати друштвеног развоја и феномена безбедности заједнице са посебним освртом на Град Ваљево и Колубарски округ. Профилисано је становиште да је савремени планетарни амбијент, тако и све националне творевине, изложени бројним постмодерним изазовима, ризицима и претњама сигурности. Поред опште познатих, потенцираних на нашим претходним скуповима, појављују се нове опасности оличене у неистраженим епидемијама глобалног формата. У контексту превенције иновативних ванредних догађаја, прворазредна улога припада релевантним субјектима међународне заједнице, при чему је неопходна њихова коренита реорганизација, нарочито УН и СЗО. Прворазредну улогу у сфери превенције и израде адекватних стратегија на свим нивоима организовања друштва, морају имати научни радници и академска заједница.

Komentari su zatvoreni.