Međunarodna konferencija „JUGOISTOČNA EVROPA I POLOŽAJ REPUBLIKE SRBIJE“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B iz Beograda nastavlja realizaciju programskih aktivnosti i partnerstvo sa relevantnim subjektima iz zemlje i inostranstva. Prema navedenom, Centar u saradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Nišu, Gradom Leskovcem i institucijama iz Nastaviti čitanje Međunarodna konferencija „JUGOISTOČNA EVROPA I POLOŽAJ REPUBLIKE SRBIJE“