Международна научна конференция „ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОЛИТИКИ НА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ И НА БАЛКАНИТЕ“

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в Международната научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите“, която се провежда с подкрепа на едноименния проект по Наредба № 3 на МОН от екип от Центъра Nastaviti čitanje Международна научна конференция „ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОЛИТИКИ НА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ И НА БАЛКАНИТЕ“