MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „OBRAZOVANJE, PRAVO I BEZBEDNOST U FUNKCIJI RAZVOJA DRUŠTVA“ CONSTANTIN MAGNUS, NAISSUS 2016

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B iz Beograda nastavlјa sa uspešnom praksom organizovanja naučnih savetovanja, simpozijuma i konferencija. U saradnji  sa Fakultetom za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“, Niš, Univerziteta „Union-Nikola Tesla“, uz podršku institucija Grada Niša, Nastaviti čitanje MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „OBRAZOVANJE, PRAVO I BEZBEDNOST U FUNKCIJI RAZVOJA DRUŠTVA“ CONSTANTIN MAGNUS, NAISSUS 2016