NAUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „DRUŠTVENO-EKONOMSKI I BEZBEDNOSNI KONTEKST FUNKCIONISANJA KOMPANIJA“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti u saradnji sa Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Visokom tehničkom školom strukovnih studija u Novom Sadu organizuje naučno stručnu konferenciju na temu: „DRUŠTVENO-EKONOMSKI I BEZBEDNOSNI KONTEKST FUNKCIONISANJA KOMPANIJA“. Konferencija će se održati 12. Nastaviti čitanje NAUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „DRUŠTVENO-EKONOMSKI I BEZBEDNOSNI KONTEKST FUNKCIONISANJA KOMPANIJA“

Potpisan Memorandum o saradnji između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i INZA GROUP-„INZA Institut za upravljanje rizicima i naučnoistraživački rad“ d.o.o. Beograd

Dana 06. decembra 2017. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i INZA GROUP-„INZA Institut za upravljanje rizicima i naučnoistraživački rad“ d.o.o. Beograd. Dokument su potpisali Direktor Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA Nastaviti čitanje Potpisan Memorandum o saradnji između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i INZA GROUP-„INZA Institut za upravljanje rizicima i naučnoistraživački rad“ d.o.o. Beograd

Potpisan Memorandum o saradnji između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i Nacionalnog udruženja za upravljanje rizicima „NUUR“, Beograd

Dana 06. decembra 2017. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i Nacionalnog udruženja za upravljanje rizicima „NUUR“, Beograd. Dokument su potpisali Direktor Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd prof. dr Nastaviti čitanje Potpisan Memorandum o saradnji između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i Nacionalnog udruženja za upravljanje rizicima „NUUR“, Beograd