ODRŽANA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA VLAŠIĆU

Dana 13 – 14. decembra 2019. godine na Vlašiću, Bosna i Hercegovina, održana je XX Međunarodna naučna konferencija pod nazivom EKONOMIJA I GLOBALIZACIJA, VLADAVINA PRAVA I MEDIJI  U USLOVIMA DIGITALIZACIJE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA u organizaciji Internacionalnog Univerziteta Travnik u Nastaviti čitanje ODRŽANA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA VLAŠIĆU

ODRŽANA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA U VELIKOM TRNOVU

Dana 22 – 23. novembra 2019. godine u Velikom Trnovu, Bugarska, održana je Međunarodna naučna konferencija pod nazivom NATIONAL AND CORPORATE SECURITY u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sveti Kiril i Metodij“ Veliko Trnovo, u saradnji sa Centrom za strateška istraživanja Nastaviti čitanje ODRŽANA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA U VELIKOM TRNOVU

ODRŽANA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA U NIŠU

Dana 03. novembra 2019. godine u Nišu, održana je Međunarodna naučna konferencija CONSTANTIN MAGNUS, NAISSUS 2019 pod nazivom SAVREMENI TRENDOVI U RAZVOJU SAOBRAĆAJA I BEZBEDNOSTIREGIONA JUGOISTOČNE EVROPE. Operativni realizator Konferencije i predmetne publikacije Zbornika radova bio je Centar za strateška Nastaviti čitanje ODRŽANA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA U NIŠU