MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU „DRUŠTVO, KULTURA I C O V I D – 19“ SA AKCENTOM NA GRADSKU BIBLIOTEKU LAJKOVAC

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B iz Beograda u saradnji sa Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Gradskom bibliotekom Lajkovac organizuje 102. naučnu konferenciju na temu:  KULTURA, DRUŠTVO I  C O V I D  –  19  Nastaviti čitanje MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU „DRUŠTVO, KULTURA I C O V I D – 19“ SA AKCENTOM NA GRADSKU BIBLIOTEKU LAJKOVAC

CESNA B – SUORGANIZATOR MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE U VELIKOM TRNOVU, BUGARSKA

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B izabran je za akademskog partnera, suorganizatora velike Međunarodne naučne konferencije koja se održava 20. novembra 2020. godine u Velikom Trnovu, Bugarska. Glavni organizator međunarodne konferencije je Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij“ Nastaviti čitanje CESNA B – SUORGANIZATOR MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE U VELIKOM TRNOVU, BUGARSKA