TEMATSKI ZBORNIK RADOVA C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

. Sledstveno formulisanom konceptu delovanja, predstavljamo Zbornik radova DRUŠTVO I COVID – 19 iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU, Knjiga 31. čiji su izdavači Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd u saradnji sa Univerzitetom „Sv. Kiril i Nastaviti čitanje TEMATSKI ZBORNIK RADOVA C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA