15. GODINA C E S N A B

   Na današnji dan 2006. godine osnovan je Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B. Koncipirano kao akademsko naučno i stručno udruženje, bavi se tematikom od esencijalne važnosti za Republiku Srbiju, region Jugoistočne Evrope i širu međunarodnu zajednicu. Nastaviti čitanje