ODRŽANA JE 112. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU

Dana 29 – 30. marta 2024. godine u Bujanovačkoj banji, održana je 112. Naučna konferencija CESNA B na temu Dana 27. decembra 2023. godine u Beogradu, održana je 111. Naučna konferencija CESNA B na temu MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Nastaviti čitanje ODRŽANA JE 112. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU