Knjige

Edicija  CESNA B
BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU
Knjiga 29.
Bugarska Akademija Nauka (BAS) i CESNA B
Međunarodna konferencija Varna, 01 – 06. 09. 2019.