MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA U VALJEVU ODRŽAVA SE 12 – 13. JUNA 2020. GODINE

   Našim saopštenjima prezentovanim 19. marta, 20. aprila i 05. maja informisali smo zainteresovanu javnost o odlaganju i mogućoj realizaciji planirane Međunarodne naučne konferencije Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B u partnerstvu sa inostranim Univerzitetima i Odborom za ljudska prava Valjevo (101 po redu) pod nazivom DRUŠTVENI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG. Uspostavljanjem neophodnih zdravstvenih i organizacionih uslova, skup će se organizovati prema najavljenim preliminarnim terminima 12 – 13. juna 2020. godine sa početkom u 11,00 časova, hotel OMNI Valjevo. U kontekstu aktuelne problematike, tokom izlaganja i u zaključcima Konferencije poseban osvrt usmeriće se prema fenomenu pandemije COVID – 19. Drugog dana rada promovisaće se Tematski Zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja, knjiga 30. iz edicije CESNA B „Bezbednost u postmodernom ambijentu“.

Učešće će uzeti eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva:

 • Akademik prof. dr Miljko Ristić
 • Akademik prof. dr Mladen Bodiroža
 • Akademik prof. dr Sofronija Miladinoski
 • Akademik prof. dr Radenko Krulj
 • Akademik prof. dr Marko Todorović
 • Akademik prof. dr Slobodan Nešković
 • Akademik prof. dr Radomir Biočanin
 • Akademik prof. dr Milutin Đuričić
 • Prof. dr Miroljub Ivanović
 • Prof. dr Dragan Radišić
 • Prof. dr Miroljub Milinčić
 • Prof. dr Branka Stamatović Gajić
 • Prof. dr Dragan Obradović
 • Prof. dr Velisav Marković
 • Prof. dr Dragan Kolev i drugi

Tematske oblasti:

 • Međunarodni odnosi, globalna i nacionalna bezbednost;
 • Društveni i ekonomski razvoj kao postulat nacionalnog interesa;
 • Globalna, međunarodna, regionalna i nacionalna bezbednost;
 • Evropske integracije i reforme u Srbiji;
 • Pravni aspekti reformi u Srbiji;
 • Društveni subjekti u funkciji korporativne bezbednosti, bezbednosti u školama i bezbednosti lokalne zajednice;
 • Savremeni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti;
 • Mogućnosti implementacije projekata prekogranične saradnje;
 • Projekti bezbednosti u školama;
 • Oblici i metode ugrožavanja zajednice;
 • Terorizam i organizovani kriminal kao oblici ugrožavanja bezbednosti;
 • Koncept zaštite lica, objekata i imovine;
 • Privatna bezbednost u funkciji zaštite društva;
 • Korporacijski kriminalitet i metode suprostavlјanja;
 • Problemi, rizici i zaštita u vanrednim situacijama;
 • Koncept bezbednosti velikih privrednih sistema Valјeva i Kolubarskog okruga;
 • Mogućnosti turističko-privrednog razvoja Valјeva i Kolubarskog okruga;
 • Sakralni objekti i verski turizam;
 • Ekonomski aspekti regionalnog razvoja;
 • Privatno preduzetništvo u funkciji društvenog razvoja;
 • Projekti razvoja Grada Valjeva;
 • Selo, polјoprivreda i ruralni razvoj Valjeva i Kolubarskog okruga;
 • Ekološka bezbednost u poslovnim sistemima i lokalnoj zajednici;
 • Obrazovanje menadžmenta i zaposlenih u funkciji bezbednosti;
 • Bezbednost saobraćaja i digitalizacija;
 • Saobraćajna infrastruktura i društveni razvoj;
 • Poslovne komunikacije i informaciona bezbednost;
 • Mediji u funkciji bezbednosti  i druge.

POČASNI ODBOR

 • Prof. dr Radenko Krulј
 • Prof. dr Ibrahim Jusufranić
 • Prof. dr Marko Carić
 • Prof. dr Svetolik Kostadinović
 • Dr med sci Miljko Ristić
 • Prof. dr Mladen Bodiroža
 • Prof. dr Dobrivoje Radovanović
 • Prof. dr Bogdan Zlatar

NAUČNI KOMITET

 • Vihren Bouzov, PhD, Bugarska, Predsednik
 • Prof. dr Slobodan Nešković, Kopredsednik
 • Andreas Gelke, PhD, Nemačka
 • Prof. dr Dragan Simeunović
 • Frančesko Sidoti, PhD, Italija
 • Wolfgang Rohrbach, PhD, Austrija
 • Igor Ivanovič Polovnikov, PhD, Ukrajina
 • Zurab Todua, PhD, Moldavija
 • George Petkov, PhD, Bugarska
 • Kyriacos Antoniades, PhD, Velika Britanija
 • Bogdana Todorova, PhD, Bugarska
 • Ljudmil Georgijev, PhD, Bugarska
 • Sofronija Miladinoski, PhD, Severna Makedonija
 • Jasmin Jusufranić, PhD, BiH
 • Ivo Andrijanić, PhD, Hrvatska
 • Elez Osmani, PhD, Crna Gora
 • Merima Aljić, PhD, BiH
 • Prof. dr Miroljub Ivanović
 • Prof. dr Predrag Dašić
 • Prof. dr Radomir Biočanin
 • Prof. dr Milan Milošević
 • Prof. dr Ivan Kostadinović
 • Prof. dr Milan Stanković
 • Prof. dr Anastazija Tanja Đelić
 • Prof. dr Višeslav Krsmanović
 • Prof. dr Jelena Šogorov
 • Prof. dr Hatidža Beriša
 • Prof. dr Aleksandra Jovanović
 • Prof. dr Dragan Bataveljić
 • Prof. dr Milutin Đuričić
 • Prof. dr Dragan Kolev

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Prof. dr Dragan Obradović, Predsednik
 • Dipl. prav. Saša Aleksić
 • Prof. dr Ivo Stamboliyski
 • Doc. dr Albena Pavlova
 • MA Mirsad Imamović
 • Ecc Aleksandar Perović
 • Dipl. ecc Aleksandar Cekić
 • MA Aleksandar Nešković
 • Doc. dr Milutin Matić
 • Prog. dr Gruja Kostadinović
 • Prof. dr Zoran Cvetković
 • Prof. dr Goran Puzić
 • Prof. dr Dobrica Vesić
 • Prof. dr Radenko Rajić
 • Prof. dr Branka Stamatović Gajić
 • MA Meri Nešković
 • Prof. dr Velisav Marković
 • Doc. dr Boban Kostić
 • Doc. dr Goran Nikolić
 • Dipl. prav. Živorad Bojičić
 • MA Ratomir Antonović
 • Dr Mirko Tešić
 • Prof. dr Đorđe Pavlović
 • Prof. dr Muamer Kalić
 • Mr sci med Jasmina Pavlović
 • Stanko Andrić
 • Dr Birsena Duljević
 • Prof. dr Dragan Radišić
 • Doc. dr Valentina Čizmar
 • Ms Daniela Gavrilović
 • Dipl. menadž. Živojin Stojković
 • Snežana Ranković
 • Mr Rade Varagić
 • Doc. dr Stevan Petković
 • MA Milan Jarić
 • Dipl. med. ses. Marija Stanković
 • Dušan Žujović
 • Miloš Andrić

Komentari su zatvoreni.