ODRŽANA JE 112. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU

Dana 29 – 30. marta 2024. godine u Bujanovačkoj banji, održana je 112. Naučna konferencija CESNA B na temu Dana 27. decembra 2023. godine u Beogradu, održana je 111. Naučna konferencija CESNA B na temu MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Nastaviti čitanje ODRŽANA JE 112. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B iz Beograda, Međunarodna Akademija Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB, Beograd, Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij“, Veliko Trnovo, Bugarska u saradnji sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju „Bujanovačka Banja“ organizuje 112. Međunarodnu Nastaviti čitanje MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU

ODRŽANA JE 111. NAUČNA KONFERENCIJA CESNA B NA TEMU DRŽAVA, DRUŠTVO: SILA I KULTURA

Dana 27. decembra 2023. godine u Beogradu, održana je 111. Naučna konferencija CESNA B na temu DRŽAVA, DRUŠTVO: SILA I KULTURA u organizaciji Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd, Međunarodne Akademije Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Nastaviti čitanje ODRŽANA JE 111. NAUČNA KONFERENCIJA CESNA B NA TEMU DRŽAVA, DRUŠTVO: SILA I KULTURA

ODRŽANA JE MEĐUNARODNA KONFERENCIJA UNIVERZITETA „SVETI KIRIL I METODIJ“ VELIKO TRNOVO, BUGARSKA GDE JE C E S N A B SUORGANIZATOR

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B izabran je za akademskog partnera, suorganizatora velike Međunarodne naučne konferencije koja je održana 17 – 18. novembra 2023. godine u Velikom Trnovu, Bugarska. Glavni organizator međunarodne konferencije je Univerzitet „Sveti Kiril Nastaviti čitanje ODRŽANA JE MEĐUNARODNA KONFERENCIJA UNIVERZITETA „SVETI KIRIL I METODIJ“ VELIKO TRNOVO, BUGARSKA GDE JE C E S N A B SUORGANIZATOR

ODRŽANA JE NAUČNA KONFERENCIJA CESNA B NA TEMU DRUŠTVENA STABILNOST I DOMINANTNI FENOMENI

Dana 13. jula 2023. godine u Mionici, održana je Naučna konferencija CESNA B na temu DRUŠTVENA STABILNOST I DOMINANTNI FENOMENI u organizaciji Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd, Međunarodne Akademije Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Univerziteta Nastaviti čitanje ODRŽANA JE NAUČNA KONFERENCIJA CESNA B NA TEMU DRUŠTVENA STABILNOST I DOMINANTNI FENOMENI

ODRŽANA JE DVODNEVNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CESNA B SA SUORGANIZATOROM NAUKAKOM

Dana 17 – 18. marta 2023. godine u Novom Pazaru i Rožaju (Crna Gora) održana je Naučna konferencija CESNA B sa suorganizatorom i akademskim partnerom NAUKAKOM iz Novog Pazara. Konferencija je posebno značajna jer je održana u Rožaju – Crna Nastaviti čitanje ODRŽANA JE DVODNEVNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CESNA B SA SUORGANIZATOROM NAUKAKOM

NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: DRUŠTVO IZMEĐU PROGRESA I DEGRADACIJE

Dana 30. decembra 2022. godine, sa početkom u 09,30 časova u sali Visoke škole za ekonomiju i upravu, ul. Imotska 1., Voždovac Beograd, održaće se 109. naučna Konferencija „Društvo između progresa i degradacije“. Organizatori skupa su Centar za strateška istraživanja Nastaviti čitanje NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: DRUŠTVO IZMEĐU PROGRESA I DEGRADACIJE

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „DRUŠTVENI PROCESI I POLOŽAJ MLADIH“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B iz Beograda u saradnji sa relevantnim institucijama organizuje međunarodnu naučnu konferenciju na temu DRUŠTVENI PROCESI I POLOŽAJ MLADIH. Skup će se održati 30. septembra – 01. oktobra 2022. godine sa početkom Nastaviti čitanje MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „DRUŠTVENI PROCESI I POLOŽAJ MLADIH“

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „DRUŠTVENI RAZVOJ, AGRAR I BEZBEDNOST ZAJEDNICE“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B iz Beograda u saradnji sa relevantnim institucijama organizuje međunarodnu naučnu konferenciju na temu DRUŠTVENI RAZVOJ, AGRAR I BEZBEDNOST ZAJEDNICE. Skup će se održati 25 – 26. marta 2022. godine sa početkom Nastaviti čitanje MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „DRUŠTVENI RAZVOJ, AGRAR I BEZBEDNOST ZAJEDNICE“