ODRŽANA JE DRUGA SESIJA NAUČNE KONFERENCIJE U LAJKOVCU

Dana 23. septembra 2021. godine u Lajkovcu, održana je druga sesija Naučne konferencije pod nazivom OBRAZOVANJE, KULTURA I DRUŠTVENI RAZVOJ SA AKCENTOM NA OPŠTINU LAJKOVAC u organizaciji Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd, Međunarodne Akademije Nauka, Umetnosti i Nastaviti čitanje ODRŽANA JE DRUGA SESIJA NAUČNE KONFERENCIJE U LAJKOVCU

OBRAZOVANJE, KULTURA I DRUŠTVENI RAZVOJ SA AKCENTOM NA OPŠTINU LAJKOVAC

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd u saradnji sa Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Gradskom bibliotekom Lajkovac organizuje naučnu konferenciju na temu: OBRAZOVANJE, KULTURA I DRUŠTVENI RAZVOJ SA AKCENTOM NA OPŠTINU LAJKOVAC. Tom prilikom razmatraće Nastaviti čitanje OBRAZOVANJE, KULTURA I DRUŠTVENI RAZVOJ SA AKCENTOM NA OPŠTINU LAJKOVAC

CESNA B – SUORGANIZATOR MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE U VARNI, BUGARSKA

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B izabran je za akademskog partnera, suorganizatora velike Međunarodne naučne konferencije koja se održava 09 – 12. septembra 2021. godine u Varni, Bugarska. Pored glavnog organizatora Bugarske Akademije Nauka, akademski partneri su Nastaviti čitanje CESNA B – SUORGANIZATOR MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE U VARNI, BUGARSKA

NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: DRUŠTVENI RAZVOJ, KULTURNE DELATNOSTI I C O V I D – 19 SA AКCENTOM NA OPŠTINU LAJКOVAC

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd u saradnji sa Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Gradskom bibliotekom Lajkovac organizuje naučnu konferenciju na temu: DRUŠTVENI RAZVOJ, KULTURNE DELATNOSTI I  C O V I D – 19 Nastaviti čitanje NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: DRUŠTVENI RAZVOJ, KULTURNE DELATNOSTI I C O V I D – 19 SA AКCENTOM NA OPŠTINU LAJКOVAC

OBJAVLJEN JE TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODEĆEG NACIONALNOG ZNAČAJA, KNJIGA 33. C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

   Sprovodeći programska opredeljenja Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd publikovao je Tematski Zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja PROTIVREČNOSTI U POSTMODERNOM AMBIJENTU iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU, Knjiga 33. čiji su izdavači Centar za strateška Nastaviti čitanje OBJAVLJEN JE TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODEĆEG NACIONALNOG ZNAČAJA, KNJIGA 33. C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

OBJAVLJEN JE TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODEĆEG NACIONALNOG ZNAČAJA, KNJIGA 32. C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

   U kontekstu programskih opredeljenja Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd objavljen je Tematski Zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja DRŽAVA I GLOBALNI IZAZOVI BEZBEDNOSTI iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU, Knjiga 32. čiji su izdavači Centar Nastaviti čitanje OBJAVLJEN JE TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODEĆEG NACIONALNOG ZNAČAJA, KNJIGA 32. C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

TEMATSKI ZBORNIK RADOVA C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

. Sledstveno formulisanom konceptu delovanja, predstavljamo Zbornik radova DRUŠTVO I COVID – 19 iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU, Knjiga 31. čiji su izdavači Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd u saradnji sa Univerzitetom „Sv. Kiril i Nastaviti čitanje TEMATSKI ZBORNIK RADOVA C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA