ODRŽANA JE 112. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU

Dana 29 – 30. marta 2024. godine u Bujanovačkoj banji, održana je 112. Naučna konferencija CESNA B na temu Dana 27. decembra 2023. godine u Beogradu, održana je 111. Naučna konferencija CESNA B na temu MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Nastaviti čitanje ODRŽANA JE 112. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B iz Beograda, Međunarodna Akademija Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB, Beograd, Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij“, Veliko Trnovo, Bugarska u saradnji sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju „Bujanovačka Banja“ organizuje 112. Međunarodnu Nastaviti čitanje MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU

ODRŽANA JE 111. NAUČNA KONFERENCIJA CESNA B NA TEMU DRŽAVA, DRUŠTVO: SILA I KULTURA

Dana 27. decembra 2023. godine u Beogradu, održana je 111. Naučna konferencija CESNA B na temu DRŽAVA, DRUŠTVO: SILA I KULTURA u organizaciji Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd, Međunarodne Akademije Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Nastaviti čitanje ODRŽANA JE 111. NAUČNA KONFERENCIJA CESNA B NA TEMU DRŽAVA, DRUŠTVO: SILA I KULTURA

ODRŽANA JE MEĐUNARODNA KONFERENCIJA UNIVERZITETA „SVETI KIRIL I METODIJ“ VELIKO TRNOVO, BUGARSKA GDE JE C E S N A B SUORGANIZATOR

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B izabran je za akademskog partnera, suorganizatora velike Međunarodne naučne konferencije koja je održana 17 – 18. novembra 2023. godine u Velikom Trnovu, Bugarska. Glavni organizator međunarodne konferencije je Univerzitet „Sveti Kiril Nastaviti čitanje ODRŽANA JE MEĐUNARODNA KONFERENCIJA UNIVERZITETA „SVETI KIRIL I METODIJ“ VELIKO TRNOVO, BUGARSKA GDE JE C E S N A B SUORGANIZATOR

ODRŽANA JE NAUČNA KONFERENCIJA CESNA B NA TEMU DRUŠTVENA STABILNOST I DOMINANTNI FENOMENI

Dana 13. jula 2023. godine u Mionici, održana je Naučna konferencija CESNA B na temu DRUŠTVENA STABILNOST I DOMINANTNI FENOMENI u organizaciji Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd, Međunarodne Akademije Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Univerziteta Nastaviti čitanje ODRŽANA JE NAUČNA KONFERENCIJA CESNA B NA TEMU DRUŠTVENA STABILNOST I DOMINANTNI FENOMENI

ODRŽANA JE DVODNEVNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CESNA B SA SUORGANIZATOROM NAUKAKOM

Dana 17 – 18. marta 2023. godine u Novom Pazaru i Rožaju (Crna Gora) održana je Naučna konferencija CESNA B sa suorganizatorom i akademskim partnerom NAUKAKOM iz Novog Pazara. Konferencija je posebno značajna jer je održana u Rožaju – Crna Nastaviti čitanje ODRŽANA JE DVODNEVNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CESNA B SA SUORGANIZATOROM NAUKAKOM

C E S N A B JE SUORGANIZATOR MEĐUNARODNE KONFERENCIJE UNIVERZITETA „SVETI KIRIL I METODIJ“ VELIKO TRNOVO, BUGARSKA

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B izabran je za akademskog partnera, suorganizatora velike Međunarodne naučne konferencije koja se održava 19. novembra 2021. godine u Velikom Trnovu, Bugarska. Glavni organizator međunarodne konferencije je Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij“ Nastaviti čitanje C E S N A B JE SUORGANIZATOR MEĐUNARODNE KONFERENCIJE UNIVERZITETA „SVETI KIRIL I METODIJ“ VELIKO TRNOVO, BUGARSKA

OBJAVLJEN JE TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODEĆEG NACIONALNOG ZNAČAJA, KNJIGA 33. C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

   Sprovodeći programska opredeljenja Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd publikovao je Tematski Zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja PROTIVREČNOSTI U POSTMODERNOM AMBIJENTU iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU, Knjiga 33. čiji su izdavači Centar za strateška Nastaviti čitanje OBJAVLJEN JE TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODEĆEG NACIONALNOG ZNAČAJA, KNJIGA 33. C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

OBJAVLJEN JE TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODEĆEG NACIONALNOG ZNAČAJA, KNJIGA 32. C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

   U kontekstu programskih opredeljenja Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd objavljen je Tematski Zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja DRŽAVA I GLOBALNI IZAZOVI BEZBEDNOSTI iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU, Knjiga 32. čiji su izdavači Centar Nastaviti čitanje OBJAVLJEN JE TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODEĆEG NACIONALNOG ZNAČAJA, KNJIGA 32. C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA