DANA 12. DECEMBRA 2017. GODINE ODRŽANA JE 90. NAUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM POD NAZIVOM „DRUŠTVENO-EKONOMSKI I BEZBEDNOSNI KONTEKST FUNKCIONISANJA KOMPANIJA“

Dana 12. decembra 2017. godine u prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu održana je 90. naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Društveno-ekonomski i bezbednosni kontekst funkcionisanja kompanija“ koju je organizovao Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd u saradnji sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija u Novom Sadu. Tom prilikom, prof. dr Marku Cariću, akademiku SKAIN i osnivaču Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, uručena je „POVELJA za doprinos nauci, društvenom razvoju i međunarodnoj saradnji“. To je najviše priznanje koje dodeljuje Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B iz Beograda. Prof. dr Marko Carić prvi je član akademske zajednice iz Republike Srbije kome je dodeljeno navedeno priznanje. Tokom Konferencije izvršena je promocija Tematskog zbornika radova  „Društveni fenomeni i korporativna bezbednost“ čiji je izdavač Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd. To je knjiga 25 Zbornika radova iz edicije Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd pod nazivom „Bezbednost u postmodernom ambijentu“.