Dana 20 – 21. decembra 2017. godine u Brčkom održana je međunarodna konferencija na temu: PROCJENA UGROŽENOSTI BRČKO DISTRIKTA BIH I STUDIJA JAČANJA KAPACITETA OTPORNOSTI ZA KATASTROFE

Dana 20 – 21. decembra 2017. godine u Brčkom održana je međunarodna konferencija na temu: PROCJENA UGROŽENOSTI BRČKO DISTRIKTA BIH I STUDIJA JAČANJA KAPACITETA OTPORNOSTI ZA KATASTROFE. Skup su organizovali Ministarstvo sigurnosti BiH, Vlada Brčko Distrikta BiH i Institut „INZA protecting. people“. Predsednik Organizacionog odbora i moderator manifestacije bio je MA Edin Garaplija, direktor Instituta.
Tokom konferencije predstavljeni su rezultati projekta integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji je finansirala Svetska banka. Izrađena je Procena ugroženosti Brčko Distrikta od prirodnih i drugih nesreća i Studija jačanja kapaciteta otpornosti na katastrofe Brčko Distrikta BiH. Finalna dokumenta koncipirana su u skladu sa najboljom međunarodnom praksom i metodologijom Evropske Unije, koja podrazumeva EU smernice i principe Globalnog plana za identifikaciju rizika (GRIP). Vizija navedenog projekta nesporno ima globalni karakter i strateške dimenzije, sa mogućnošću implementacije u svim zemljama subregiona Zapadnog Balkana.
U radu skupa učestvovali su predstavnici državnih institucija, lokalnih zajednica i eminentni naučni radnici iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Republike Hrvatske, Republike Makedonije i Republike Crne Gore. Direktor Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, prof. dr Slobodan Nešković realizovao je uvodno predavanje na temu „Obrazovanje i informisanje u funkciji izgradnje otporne zajednice i koncepta integrisanog sistema bezbednosti“. Zapažena izlaganja imali su i: Idriz Brković, predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH, Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, prof. dr Robert Mikac, savetnik Predsednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, Gordana Naumovska, predstavnica Vlade Republike Makedonije, Mićo Simikić, predstavnik Vlade Distrikta Brčko i drugi.