MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA TEMU: „KORIDORI U SRBIJI I REGIONU JUGOISTOČNE EVROPE“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B iz Beograda u saradnji  sa Internacionalnim Univerzitetom Travnik u Travniku, BiH, organizuje Međunarodnu konferenciju na temu: KORIDORI U SRBIJI – MEĐUNARODNI I DRUŠTVENO EKONOMSKI ZNAČAJ koja će se održati 03. i 04. jula 2018. god., sa početkom u 10,00 časova, motel „Stari hrast“, Velika Plana.

Cilj Međunarodne konferencije je sagledavanje esencijalnih postulate funkcionisanja koridora u Srbiji sa akcentom na međunarodni i društvena ekonomski značaj. Aktuelna tematika razmatraće se sa društvenog, pravnog, ekonomskog, saobraćajnog, politikološkog, bezbednosnog, prostornog, organizacionog, tehničkog, tehnološkog, religijskog, demografskog, kulturološkog, etičkog, sportskog, medijskog i drugih aspekata. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija i privrednih subjekata. Učešće će uzeti eminentni stručnjaci iz zemlјe i inostranstva:

 • Prof. dr Vihren Bouzov,
 • Akademik prof. dr Igor Ivanovič Polovnikov,
 • Akademik prof. dr Mladen Bodiroža,
 • Emeritus prof. dr Ljubiša Mitrović,
 • Prof. dr Atanas Kozarev,
 • Prof. dr Momčilo Sladoje,
 • Akademik prof. dr Radomir Biočanin,
 • Akademik prof. dr Slobodan Nešković,
 • Akademik prof. dr Milutin Đuričić,
 • Akademik prof. dr Dejan Radulović,
 • Akademik prof. dr Staniša Stojiljković,
 • Prof. dr Dragica Ilić,
 • Prof. dr Dragan Kolev,
 • Prof. dr Vojkan Jovanović i drugi.

Tematske oblasti:

 • Panevropski koridori i funkcionisanje autoputa E – 75;
 • Međunarodni značaj Koridora u Srbiji;
 • Saobraćajna i transportna politika Evropske Unije;
 • Projekati Evropske Unije u oblasti koridora;
 • Transsaobraćajne mreže u razvoju država regiona Jugoistočne Evrope;
 • Saobraćajni koridori u zemljama Zapadnog Balkana;
 • Koridori u BJR Makedoniji;
 • Koridor V c (Ploče – Sarajevo – Osijek – Budimpešta);
 • Koridori 10 i 11 u funkciji privrednog razvoja Srbije;
 • Društveni kontekst putnih i železničkih koridora;
 • Ekonomske implikacije funkcionisanja koridora u Srbiji;
 • Pravni i politički kontekst eksploatacije koridora;
 • Primena koncepta menadžmenta bezbednosti u funkcionisanju koridora 10;
 • Parkinzi u pojasu koridora – rizici i bezbednost;
 • Koridori i problematika bezbednosti saobraćaja;
 • Tehnička ispravnost motornih vozila kao element bezbednosti saobraćaja;
 • Geostrategijski značaj koridora 10;
 • Bezbednosni izazovi i rizici upotrebe koridora;
 • Koridori u koncepciji održivog razvoja i unapređenja kvaliteta života;
 • Ekološke reperkusije funkcionisanja koridora;
 • Koridori u funkciji razvoja poljoprivrede i agrobiznisa;
 • Sela i ruralni razvoj u području koridora;
 • Koridori u Srbiji iz ugla ekološke etike;
 • Uticaj koridora na zdravstveno stanje stanovništva;
 • Koridori u kontekstu unapređenja turističke privrede;
 • Koridori kao migrantske rute i transkontinentalne saobraćajnice;
 • Primena informaciono-komunikacionih tehnologija na autoputevima u Srbiji i druge.

POČASNI ODBOR

 • Prof. dr Ibrahim Jusufranić
 • Prof. dr Sofronija Miladinoski
 • Prof. dr Svetolik Kostadinović
 • Prof. dr Radenko Krulj
 • Prof. dr Mladen Bodiroža
 • Prof. dr Drago Cvijanović
 • Prof. dr Bogdan Zlatar
 • Prof. dr Dobrivoje Radovanović
 • Prof. dr Milan Milošević.

NAUČNI KOMITET

 • Vihren Bouzov, PhD, Bugarska, Predsednik
 • Prof. dr Slobodan Nešković, kopredsednik
 • Igor Ivanovič Polovnikov, PhD, Ukrajina, član
 • Kyriacos Antoniades, PhD, Velika Britanija, član
 • Daniela Tasevska, PhD, Bugarska, član
 • Andreas Gelke, PhD, Nemačka, član
 • Igor Seleznev, PhD, Rusija, član
 • Frančesko Viljeko, PhD, Italija, član
 • Florin Pasatoiu, PhD, Rumunija, član
 • Zurab Todua, PhD, Moldavija, član
 • Roman Temnikov, PhD, Azerbejdžan, član
 • Stanislav Pavlin, PhD, Hrvatska, član
 • Atanas Kozarev, PhD, Makedonija, član
 • Džemal Najetović, PhD, BiH, član
 • Prof. dr Zoran Kalinić, RS, BiH, član
 • Elez Osmani, PhD, Crna Gora, član
 • Prof. dr Momčilo Sladoje, BiH, član
 • Prof. dr Marko Carić, član
 • Prof. dr Radomir Biočanin, član
 • Prof. dr Dejan Radulović, član
 • Prof. dr Dragica Ilić, član
 • Prof. dr Hatidža Beriša, član
 • Prof. dr Staniša Stojiljković, član
 • Prof. dr Dragan Kolev, član

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Prof. dr Predrag Rstić, Predsednik
 • Doc. dr Sofija Radulović, član
 • Dr Milutin Matić, član
 • Dipl.ecc Aleksandar Cekić, član
 • MA Aleksandar Nešković, član
 • Doc. dr Eržika Antić, član
 • Doc. dr Mersad Mujević, član
 • MA Meri Nešković, član
 • Doc. dr Mirjana Marković, član
 • MA Verica Savić, član
 • Dr Mirko Tešić, član
 • Mr Jasmina Stojiljković, član
 • MA Rade Varagić, član
 • MA Boris Ilić, član
 • Prof. dr Enes Huseinagić, član
 • Mr sci med Jasmina Pavlović, član
 • MA Ratomir Antonović, član
 • Dr Fuad Ugljanin, član
 • Doc. dr Ivan Pajović, član
 • Draginja Stošić, član
 • Marko Cvetković, član
 • Dr Miloš Tucović, član

UREĐIVAČKI ODBOR ZBORNIKA RADOVA

 • Doc. dr Anastazija Tanja Đelić, predsednik
 • Prof. dr Dragan Radišić
 • Prof. dr Dragan Bataveljić
 • Prof. dr Salih Bučuk
 • Prof. dr Biljana Radojičić
 • Doc. dr Mirsad Nuković
 • Prof. dr Vojkan Jovanović
 • Doc. dr Stevan Petković
 • Prof. dr Božidar Mihajlović

Važni datumi:

 • 10. jul 2018. Rok za predaju radova
 • 12. jul 2018. Obaveštenje o prihvatanju radova
 • 15. jul 2018. Rok za uplatu kotizacije
 • 03-04. jul 2018. Održavanje Konferencije

Informacije za autore:

 • Potrebno je da autori radove predaju u elektronskom obliku (ne više od tri rada po autoru). Prihvaćeni radovi će biti uklјučeni u ediciju Zbornika radova BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU, Knjiga 26 (ISBN referenca; M-44). Zvanični jezici Konferencije su srpski, ruski, bugarski i engleski.
 • Radove u predviđenom roku dostaviti Naučnom komitetu, editoru Akademiku prof. dr Slobodanu Neškoviću na e-mail slobneskovic@gmail.com, a konačnu verziju dostaviti Tehničkom uredniku Zbornika dipl. ecc Aleksandru Cekiću na e-mail acacekic@gmail.com.

Otvoreno za:

Sve zainteresovane učesnike iz Republike Srbije i zemalјa Jugoistočne Evrope i EU, koji će svojim učešćem doprineti postizanju opšteg cilјa konferencije.

Troškovi:

 • Kotizacija za autore iznosi 10.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iznosi 7.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 50.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 40.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.

Aplikacija:

Zainteresovanost za učešće na konferenciji je potrebno potvrditi pismeno, usmeno, elektronskim putem – organizacionom odboru CESNA B Beograd. Uz Prijavu učešća neophodno je navesti delatnost firme/preduzeća i kratak opis poslovanja. Studenti uz prijavu dostavljaju i biografiju (CD).