Konferencija sa međunarodnim učešćem „RURALNI RAZVOJ, PREDUZETNIŠTVO I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA OPŠTINU OSEČINA“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B iz Beograda u saradnji  sa privrednim i društvenim subjektima Opštine Osečina i Kolubarskog okruga organizuje Konferenciju sa međunarodnim učešćem na temu: RURALNI RAZVOJ, PREDUZETNIŠTVO I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA OPŠTINU OSEČINA koja će se održati 09. jula 2019. god., sa početkom u 11,00 časova, Velika sala Narodne biblioteke, Osečina.

Konferencija ima za cilj naučno sagledavanje najznačajnijih postulata ruralnog razvoja i bezbednosti lokalne zajednice sa akcentom na Opštinu Osečina, sa društvenog, bezbednosnog, tehničkog, ekološkog, organizacionog, etičkog, obrazovnog, medijskog i drugih aspekata. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija i privrednih subjekata.

Učešće će uzeti eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva:

 • Vihren Bouzov PhD,
 • Akademik prof. dr Marko Todorović,
 • Akademik prof. dr Radenko Krulj,
 • Akademik prof. dr Želimir Kešetović,
 • Prof. dr Branislav Simonović,
 • Akademik prof. dr Slobodan Nešković,
 • Akademik prof. dr Radomir Biočanin,
 • Prof. dr Ivan Kostadinović,
 • Akademik prof. dr Milutin Đuričić,
 • Akademik prof. dr Biljana Radojičić,
 • Akademik prof. dr Dragan Bataveljić,
 • Prof. dr Dragan Obradović,
 • Prof. dr Veran Stančetić,
 • Prof. dr Gruja Kostadinović,
 • Akademik prof. dr Mirsad Nuković,
 • Prof. dr Dragan Kolev,
 • Doc. dr Milutin Matić,
 • Doc. dr Miloš Tucović,
 • Msc Ilija Životić i drugi.

Tematske oblasti:

 • Društveni i privredni razvoj kao postulat nacionalnog interesa;
 • Koncept regionalizacije i decentralizacije Republike Srbije;
 • Ekonomski aspekti ruralnog razvoja;
 • Privatno preduzetništvo u funkciji društvenog razvoja;
 • Projekti razvoja lokalnih zajednica;
 • Privatno preduzetništvo u Srbiji na primeru kompanije SZTR „CANE“ Osečina;
 • Mogućnosti turističko-privrednog razvoja Osečine i Podgorine;
 • Turistički potencijal Opštine Osečina;
 • Privredni razvoj Srbije sa akcentom na mala i srednja preduzeća;
 • Pravni i ekonomski aspekti razvoja preduzetništva;
 • Voćarstvo i prerađivačka industrija Opštine Osečina;
 • Porodična gazdinstva u konceptu društvenog razvoja;
 • Zadrugarstvo u funkciji ruralnog razvoja;
 • Savremeni oblik zadrugarstva u kontekstu privrednog i društvenog razvoja lokalne zajednice;
 • Koncept bezbednosti lokalne zajednice;
 • Pristupni fondovi EU (IPA II, IPARD II 2014-2020);
 • Mogućnost korišćenja sredstava Ministarstva polјoprivrede;
 • Mogućnosti zapošlјavanja mladih i stanovništva;
 • Informacione tehnologije u oblasti ruralnog razvoja;
 • Ekološki aspekti ruralnog razvoja;
 • Obrazovanje u funkciji društvenog razvoja;
 • Selo i demografski procesi u Srbiji;
 • Mediji u funkciji ruralnog razvoja  i druge.

Važni datumi:

25. avgust 2019. Rok za predaju radova
28. avgust 2019. Obaveštenje o prihvatanju radova
30. avgust 2019. Rok za uplatu kotizacije
09. jul 2019. Održavanje Konferencije

Informacije za autore:

 • Potrebno je da autori radove predaju u elektronskom obliku (ne više od dva rada po autoru). Prihvaćeni radovi biće uključeni u ediciju Zbornika radova „BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU“, Knjiga 28 (ISBN referenca; M-44). Zvanični jezici Konferencije su srpski, ruski i engleski.
 • Radove u predviđenom roku dostaviti Naučnom komitetu, editoru Akademiku prof. dr Slobodanu Neškoviću na e-mail slobneskovic@gmail.com, a konačnu verziju dostaviti Tehničkom uredniku Zbornika dipl. ecc Aleksandru Cekiću na e-mail acacekic@gmail.com.

Otvoreno za:

Sve zainteresovane učesnike iz Republike Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope i EU, koji će svojim učešćem doprineti postizanju opšteg cilja konferencije.

Troškovi:

 • Kotizacija za autore iz Srbije iznosi 10.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz Srbije iznosi 7.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za autore iz inostranstva iznosi 100 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz inostranstva iznosi 70 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 50.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 50.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.