MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „DRUŠTVENI RAZVOJ, AGRAR I BEZBEDNOST ZAJEDNICE“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B iz Beograda u saradnji sa relevantnim institucijama organizuje međunarodnu naučnu konferenciju na temu DRUŠTVENI RAZVOJ, AGRAR I BEZBEDNOST ZAJEDNICE. Skup će se održati 25 – 26. marta 2022. godine sa početkom u 11 časova, u hotelu „Bukulja“ u Aranđelovcu. To je 106. Konferencija koju CESNA B realizuje sa kompetentnim međunarodnim i domaćim partnerima.

Konferencija ima za cilj naučno sagledavanje društvenog razvoja, agrara i bezbednosti zajednice, sa društvenog, bezbednosnog, agrarnog, tehničkog, ekološkog, organizacionog, etičkog, obrazovnog, religijskog, sportskog, informatičkog, medijskog i drugih aspekata. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija i privrednih subjekata.

Učešće će uzeti istaknuti naučni radnici:

 • Akademik prof. dr sci med Miljko Ristić
 • Prof. dr Petar Veselinović
 • Akademik prof. dr Biljana Radojičić
 • Akademik prof. dr Milentije Ranđelović
 • Prof. dr Branislav Simonović
 • Akademik prof. dr Slobodan Nešković
 • Akademik prof. dr Radomir Biočanin
 • Akademik prof. dr Višeslav Krsmanović
 • Prof. dr Milutin Đuričić
 • Mr sci med Jasmina Pavlović
 • Dr Mirko Tešić
 • Dr Birsena Duljević
 • Doc. dr Vladimir Šebek
 • Dr Miloš Tucović i drugi.

Tematske oblasti:

 • Društveni razvoj kao vitalni nacionalni interes države;
 • Nacionalna, korporativna i bezbednost lokalne zajednice;
 • Postmoderni izazovi, rizici i pretnje čovečanstvu;
 • Кultura u procesima globalizacije;
 • Rizici i koncept kriznog menadžmenta;
 • Кrizno komuniciranje u društvu i kompanijama;
 • Selo, poljoprivreda i ruralni razvoj;
 • Sport i fizička kultura u procesu unapređenja društva;
 • Turizam u promociji kulturnih vrednosti;
 • Ekološka kultura i ekološka odgovornost;
 • Javnost, javno mnenje i funkcionisanje organa vlasti;
 • Mogućnosti turističko-privrednog razvoja Aranđelovca i okoline;
 • Turistički potencijal Opštine Aranđelovac;
 • Privredni razvoj Srbije sa akcentom na mala i srednja preduzeća;
 • Pravni i ekonomski aspekti razvoja preduzetništva;
 • Agrar i prerađivačka industrija u Republici Srbiji;
 • Porodična gazdinstva u konceptu društvenog razvoja;
 • Zadrugarstvo u funkciji ruralnog razvoja;
 • Savremeni oblik zadrugarstva u kontekstu privrednog i društvenog razvoja lokalne zajednice;
 • Koncept bezbednosti lokalne zajednice;
 • Pristupni fondovi EU (IPA II, IPARD II);
 • Mogućnost korišćenja sredstava Ministarstva polјoprivrede;
 • Mediji u funkciji razvoja društva i druge.

Troškovi:

 • Kotizacija za autore iz Srbije iznosi 12.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz Srbije iznosi 9.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za autore iz inostranstva iznosi 110 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz inostranstva iznosi 80 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.