MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „OBRAZOVANJE, PRAVO I BEZBEDNOST U FUNKCIJI RAZVOJA DRUŠTVA“ CONSTANTIN MAGNUS, NAISSUS 2016

niš

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B iz Beograda nastavlјa sa uspešnom praksom organizovanja naučnih savetovanja, simpozijuma i konferencija. U saradnji  sa Fakultetom za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“, Niš, Univerziteta „Union-Nikola Tesla“, uz podršku institucija Grada Niša, Nišavskog okruga i Republike Srbije, organizuje Konferenciju sa međunarodnim učešćem na temu: „OBRAZOVANјE, PRAVO I BEZBEDNOST U FUNKCIJI RAZVOJA DRUŠTVA“ koja će se održati 09. i 10. decembra 2016. god., sa početkom u 10.00 sati, Niš, Hotel „MY PLACE“.

Pozivamo Vas da učestvujete na istoj i time upriličite ovaj događaj svojim prisustvom i stručnim radom.

my placeKonferencija ima za cilј promovisanje savremenih trendova u obrazovanju, bezbednosti i privredi sa pravnog, društvenog, ekonomskog, bezbednosnog, prostornog, organizacionog, tehničkog, tehnološkog, religijskog, demografskog, kulturološkog, etičkog, sportskog, medijskog i drugih aspekata. To u funkciji razvoja društva, posebno lokalnih zajednica Republike Srbije i zemalјa regiona Jugoistočne Evrope u kontekstu modernih integracionih procesa. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija, Grada Niša, lokalnih zajednica i privrednih subjekata. Pored njih učestvovaće eminentni stručnjaci iz zemlјe i inostranstva: Emeritus prof. dr Svetolik Kostadinović, Prof. dr Vihren Bouzov, Akademik prof. dr Radenko Krulј, Akademik prof. dr Milan Milošević, Emeritus prof. dr Ljubiša Mitrović, Akademik prof. dr Slobodan Nešković, Akademik prof. dr Andon Kostadinović, Akademik prof. dr Rade Biočanin, Prof. dr Tihomir Stojčev, Akademik prof. dr Slobodanka Đolić, Akademik prof. dr Đorđe Stefanović, Prof. dr Dobrivoje Radovanović, Akademik prof. dr Milutin Đuričić, Akademik prof. dr Staniša Stojilјković, Emeritus prof. dr Višeslav Krsmanović, Prof. dr Enver Međedović i drugi.

tvrđava niš

Tematske oblasti:

 • Savremeni trendovi u obrazovanju;
 • Nauka i tehnološki razvoj u XXI veku;
 • Menadžment u visokom obrazovanju;
 • Postmoderne naučne i obrazovne discipline;
 • Nauka i obrazovanje kao segment nacionalnog interesa Srbije;
 • Informaciono-komunikacione tehnologije u kontekstu razvoja društva;
 • Pravni kontekst privrednog i društvenog razvoja;
 • Bezbednost kao naučna oblast i društvena delatnost;
 • Međunarodna, regionalna i nacionalna bezbednost;
 • Koncept korporativne bezbednosti;
 • Projekat bezbednosti lokalne zajednice;
 • Bezbednost saobraćaja u savremenom okruženju;
 • Saobraćajna infrastruktura u kontekstu društvenog razvoja;
 • Zdravstvena bezbednost stanovništva;
 • Vanredni događaji-prevencija i menadžment rizika;
 • Demografski trendovi i prosperitet Istočne i Jugoistočne Srbije;
 • Društveni i privredni razvoj kao postulat nacionalnog interesa Srbije;
 • Koncept privrednog razvoja Nišavskog okruga;
 • Projekat reindustrijalizacije Republike Srbije;
 • Privatno preduzetništvo u funkciji društvenog razvoja;
 • Razvojni projekti lokalnih zajednica;
 • Niš – paradigma uspešnog društveno-ekonomskog razvoja;
 • Mogućnosti turističko-privrednog razvoja Nišavskog okruga;
 • Pristupni fondovi EU;
 • Mladi i demokratija;
 • Ekološki aspekti reindustrijalizacije i ruralnog razvoja;
 • Turizam i trgovina u funkciji privrednog razvoja;
 • Religija i društveni razvoj;
 • Sport i fizičko vaspitanje-esencijalne društvene delatnosti;
 • Mediji i informisanje u funkciji obrazovanja i društvenog razvoja i druge.

NAUČNI KOMITET

 • Prof. dr Svetolik Kostadinović,Predsednik
 • Prof. dr Slobodan Nešković, Kopredsednik
 • Prof. dr Andon Kostadinović, član
 • Vihren Bouzov, PhD, član
 • Andreas Gelke, PhD, član
 • Prof. dr Valerij V. Kuzin, član
 • Alesandro Ćeći, PhD, član
 • Kiriakos Antoniades, PhD, član
 • Frančesko Sidoti, PhD, član
 • Veselin Petrov, PhD, član
 • Bogdana Todorova, PhD, član
 • Tihomir Stojčev, PhD, član
 • Florin Pasatoiu, PhD, član
 • Prof. dr Ibrahim Jusufranić, član
 • Prof. dr Mladen Bodiroža, član
 • Prof. dr Marko Carić, član
 • Prof. dr Ljubinko Ilić, član
 • Prof. dr Rade Biočanin, član
 • Prof.dr Radenko Krulј, član
 • Emeritus prof. dr Ljubiša Mitrović, član
 • Prof. dr Zoran Cekić, član
 • Prof.dr Danijela Krasić, član
 • Prof. dr Milan Milošević, član
 • Prof.dr Dušan Zdravković, član,
 • Prof.dr Dobrivoje Radovanović, član
 • Prof. dr Slobodanka Đolić, član
 • Prof.dr Milutin Đuričić, član
 • Prof.dr Staniša Stojilјković, član
 • Prof.dr Višeslav Krsmanović, član
 • Prof. dr Milan Stanković, član

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Doc.dr Zoran Cvetković, Predsednik
 • Prof. dr Gruja Kostadinović, Zamenik predsednika
 • Doc. dr Aleksandra Jovanović, Sekretar
 • Dipl.ecc Aleksandar Cekić, Zamenik sekretara
 • MA Aleksandar Nešković, član
 • Dr Milutin Matić, član
 • Doc. dr Predrag Rstić, član
 • Doc. dr Anastazija Tanja Đelić, član
 • Dr Milovan Lakušić, član
 • Dr sci med Jasmina Pavlović, član
 • MA Meri Nešković, član
 • Doc. dr Valentina Čizmar, član
 • Doc. dr Miloš Tucović, član
 • MA Zoran Lapčević, član
 • Mr Mirko Tešić, član
 • Prof. dr Mirsad Nuković, član
 • Dr Stevan Petković, član
 • Doc. dr Mirjana Marinković, član
 • Dipl.menadž. Živojin Stojković, član
 • Dipl.ing Milan Jovanović, član

Važni datumi:

 • 15. novembar 2016. Rok za predaju radova
 • 17. novembar 2016. Obaveštenje o prihvatanju radova
 • 20. novembar 2016. Rok za uplatu kotizacije
 • 09-10. decembar 2016. Održavanje Konferencije

Informacije za autore:

 • Potrebno je da autori radove predaju u elektronskom obliku (ne više od tri rada po autoru). Prihvaćeni radovi će biti uklјučeni u ediciju Zbornika radova „BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU“, Knjiga 22 (ISBN referenca). Zvanični jezici Konferencije su srpski i engleski.
 • Radove u predviđenom roku dostaviti Naučnom komitetu, editoru Akademiku prof. dr Slobodanu Neškoviću na e-mail slobneskovic@gmail.com, a konačnu verziju dostaviti Tehničkom uredniku Zbornika dipl. ecc Aleksandru Cekiću na e-mail acacekic@gmail.com.

Otvoreno za:

Sve zainteresovane učesnike iz Republike Srbije i zemalјa Jugoistočne Evrope i EU, koji će svojim učešćem doprineti postizanju opšteg cilјa konferencije.

Troškovi:

 • Kotizacija za autore i učesnike iznosi 8.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 50.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 40.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.

Aplikacija:

Zainteresovanost za učešće na konferenciji je potrebno potvrditi pismeno, usmeno, elektronskim putem – organizacionom odboru CESNA B Beograd. Uz Prijavu učešća neophodno je navesti delatnost firme/preduzeća i kratak opis poslovanja. Studenti uz prijavu trebaju dostaviti biografiju(CV).