Međunarodna konferencija „JUGOISTOČNA EVROPA I POLOŽAJ REPUBLIKE SRBIJE“

logo-tehnoloskifCentar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B iz Beograda nastavlja realizaciju programskih aktivnosti i partnerstvo sa relevantnim subjektima iz zemlje i inostranstva. Prema navedenom, Centar u saradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Nišu, Gradom Leskovcem i institucijama iz regiona, organizuje Međunarodnu konferenciju na temu „JUGOISTOČNA EVROPA I POLOŽAJ REPUBLIKE SRBIJE„. Skup se održava 23. i 24. septembra 2016. godine u motelu „Predejane“ Predejane, Leskovac.

Za sve dodatne informacije pogledajte ovde.

sl1Pozivamo Vas da učestvujete na istoj i time upriličite ovaj događaj svojim prisustvom i stručnim radom.

Konferencija ima za cilj promovisanje i pružanje podrške reindustrijalizaciji i ruralnom razvoju Srbije sa posebnim osvrtom na južnu Srbiju. Predmetna Konferencija će okupiti predstavnike državnih institucija, Grada Leskovca, lokalnih zajednica i privrednih subjekata. Pored njih učestvovaće eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva: Akademik prof. dr Dragan Simeunović, prof. dr Vihren Bouzov, prof. dr Momčilo Sakan, Akad. prof. dr Staniša Stojiljković, prof. dr Srđan Milašinović, Akad. prof. dr Božidar Mihajlović, prof. dr Dragan Petrović, Prof. dr Dobrivoje Radovanović, Akademik prof. dr Mladen Bodiroža, Akademik prof. dr Rade Biočanin, Akademik prof. dr Slobodan Nešković, Akademik prof. dr Biljana Radojičić, Akademik prof. dr Đorđe Stefanović, Akademik prof. Dr Radenko Krulj, Akademik prof. Dr Marko Todorović, Prof. dr emer. Ljubiša Mitrović, Prof. dr Sofronija Miladinoski, Prof. dr Višeslav Krsmanović i drugi.

Tematske oblasti:

 • Bezbednosni trendovi u regionu Jugoistočne Evrope,
 • Bezbednosne strategije velikih sila na prostoru Jugoistočne Evrope,
 • Ekstremizam, terorizam i organizovani kriminal na Balkanu,
 • Jugoistočna Evropa i nacionalna bezbednost Republike Srbije,
 • Bezbednosne integracije i asocijacije u Jugoistočnoj Evropi,
 • Geopolitički, geostrategijski, geoekonomski procesi u Jugoistočnoj Evropi,
 • Evropske integracije država subregiona Zapadnog Balkana,
 • Prekogranična saradnja zemalja Zapadnog Balkana,
 • Nacionalni interes i evropske integracije Srbije,
 • Nauka i obrazovanje u strategiji progresa Srbije,
 • Koridor 10. u funkciji razvoja Srbije,
 • Politički i bezbednosni izazovi na prostoru Južne Srbije,
 • Zdravstvena zaštita stanovništva ruralnih područja,
 • Mladi – položaj i perspektive,
 • Funkcionisanje koncepta „Comunity security“,
 • Demografski tokovi u Jugoistočnoj Srbiji sa akcentom na Jablanički okrug,
 • Koncept ruralnog razvoja Srbije,
 • Mogućnosti reindustrijalizacije u Južnoj Srbiji,
 •  Održivi razvoj poljoprivrede i turizma Srbije,
 • Turizam – šansa razvoja regiona Jugoistočne Srbije,
 • Ekologija i održivi razvoj,
 • Leskovac – paradigma uspešnog razvoja lokalne zajednice,
 • Lekovac – ponovo „Srpski Mančester“?
 • Projekti revitalizacije lokalnih zajednica,
 • Decentralizacija i regionalizacija Srbije – efekti i preporuke,
 • Privatno preduzetništvo i porodična gazdinstva,
 • Mogućnosti korišćenja finansijskih sredstava Republike Srbije,
 • Predpristupni fondovi Evropske Unije (IPA, IPARD)
 • Religija u kontektu društvenog razvoja,
 • Sport i fizička kultura u Srbiji – protivrečnosti i značaj,
 • Mediji i informisanje u funkciji razvoja dtuštva,
 • I drugo.

sl2Učesnici Konferencije navedenu tematiku će razmatrati sa više stanovišta: društvenog, ekonomskog, pravnog, ekološkog, etičkog, etničkog, organizacionog, kulturološkog, tehničkog, tehnološkog, informatičkog, bezbednosnog, turizmološkog, medijskog i dr., te na osnovu razmene znanja i iskustva, sagledavanja problema, raznolikih inputa za unapređenje i prezentacije dobre prakse, razviti buduće razvojne mere i ojačati međusobnu saradnju industrijskih i poljoprivrednih aktera, kako na nacionalnom tako i na transnacionalnom nivou.

Prilikom slanja rada važno je naznačiti naučnu oblast na koju se rad odnosi.

Važni datumi:

10. septembar 2016. Rok za predaju radova
12. septembar 2016. Obaveštenje o prihvatanju radova
14. septembar 2016. Rok za uplatu kotizacije
23-24. septembar 2016. Održavanje Konferencije

07. septembar 2016. Predaja apstrakata
12. septembar 2016. Rok za predaju radova
15. septembar 2016. Obaveštenje o prihvatanju radova
18. septembar 2016. Rok za uplatu kotizacije
23-24. septembar 2016. Održavanje Konferencije

Informacije za autore:

•    Potrebno je da autori radove predaju u elektronskom obliku (ne više od tri rada po autoru). Prihvaćeni radovi će biti uključeni u ediciju Zbornika radova „BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU“, Knjiga 21 (ISBN referenca). Zvanični jezici Konferencije su srpski i engleski.
•    Radove u predviđenom roku dostaviti Predsedniku Naučnog komiteta, Akademiku prof. dr Slobodanu Neškoviću na e-mail slobneskovic@gmail.com, a konačnu verziju dostaviti Tehničkom uredniku Zbornika dipl. ecc Aleksandru Cekiću na e-mail acacekic@gmail.com.

Otvoreno za:

Sve zainteresovane učesnike iz Republike Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope i EU, koji će svojim učešćem doprineti postizanju opšteg cilja konferencije.

Troškovi:

• Kotizacija za autore i učesnike iznosi 9.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
• Kotizacija za koautore iznosi 6.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
• Kotizacija za autore i učesnike iz inostranstva iznosi 90 evra, PDV uračunat u cenu.
• Kotizacija za koautore iz inostranstva iznosi 60 evra, PDV uračunat u cenu.
• Kotizacija za predstavljanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 100.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
•    Kotizacija za predstavljanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.

Aplikacija:

Zainteresovanost za učešće na konferenciji je potrebno potvrditi pismeno, usmeno, elektronskim putem – organizacionom odboru CESNA B Beograd. Uz Prijavu učešća neophodno je navesti delatnost firme/preduzeća i kratak opis poslovanja. Studenti uz prijavu trebaju dostaviti biografiju(CV).