NAUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „DRUŠTVENO-EKONOMSKI I BEZBEDNOSNI KONTEKST FUNKCIONISANJA KOMPANIJA“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti u saradnji sa Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Visokom tehničkom školom strukovnih studija u Novom Sadu organizuje naučno stručnu konferenciju na temu: „DRUŠTVENO-EKONOMSKI I BEZBEDNOSNI KONTEKST FUNKCIONISANJA KOMPANIJA“. Konferencija će se održati 12. decembra 2017. godine, sa početkom u 10 časova u amfiteatru VTŠSS u Novom Sadu.

Konferencija ima za cilј promovisanje i pružanje podrške kompanijama i lokalnim zajednicama u procesu tranzicije i savremenih izazova, pretnji i rizika bezbednosti.

U radu skupa učestvovaće eminentni naučni radnici:

 • Prof. dr Marko Carić,
 • Prof. dr Branko Savić,
 • Prof. dr Milan Milošević,
 • Prof. dr Radomir Biočanin,
 • Prof. dr Slobodan Nešković,
 • Prof. dr Aleksandar Petković,
 • Prof. dr Hatidža Beriša,
 • Prof. dr Dragan Kolev,
 • Dr Branko Babić,
 • Prof. dr Slobodan Radišić i drugi.

Tematske oblasti:     

 • Društveni subjekti u funkciji korporativne bezbednosti;
 • Koncept korporativne bezbednosti;
 • Privatna bezbednost u kontekstu zaštite lica, objekata i imovine;
 • Korporacijski kriminalitet i metode suprotstavlјanja;
 • Problemi, rizici i zaštita kompanija u vanrednim situacijama;
 • Ekološka bezbednost u poslovnim sistemima;
 • Obrazovanje menadžmenta i zaposlenih u funkciji bezbednosti;
 • Poslovne komunikacije i informaciona bezbednost;
 • Marketing kao osnov uspešnog poslovanja;
 • Mediji u funkciji bezbednosti kompanija;
 • Društveni i privredni razvoj kao postulat nacionalnog interesa Srbije;
 • Privatno preduzetništvo u funkciji društvenog razvoja;
 • Pristupni fondovi EU(IPA II, IPARD II 2014-2020);
 • Mogućnosti zapošlјavanja mladih i stanovništva Srbije;
 • Obrazovanje u funkciji društvenog razvoja;
 • Informacione tehnologije u oblasti reindustrijalizacije i ruralnog razvoja;
 • Ekološki aspekti reindustrijalizacije i ruralnog razvoja;
 • Turizam i trgovina u funkciji privrednog razvoja;
 • Porodična gazdinstva u konceptu društvenog razvoja i druge.

Počasni komitet:

  • Prof. dr Radenko Krulj,
  • Ibrahim Jufufranić, PhD, BiH,
  • Emer. prof. dr Svetolik Kostadinović,
  • Mladen Bodiroža, PhD, BiH,
  • Emer. prof. dr Momčilo Sakan,
  • Prof. dr Slobodanka Đolić,
  • Emer. prof. dr Ljubiša Mitrović.

Naučni komitet:

 • Vihren Bouzov, PhD, Bugarska, Predsednik
 • Prof. dr Marko Carić, član
 • Igor Ivanovič Polovnikov, PhD, Ukrajina, član
 • Kyriacos Antoniades, PhD, Velika Britanija, član
 • Daniela Tasevska, PhD, Bugarska, član
 • Andreas Gelke, PhD, Nemačka, član
 • Igor Seleznev, PhD, Rusija, član
 • Frančesko Viljeko, PhD, Italija, član
 • Florin Pasatoiu, PhD, Rumunija, član
 • Stanislav Pavlin, PhD, Hrvatska, član
 • Džemal Najetović, PhD, BiH, član
 • Atanas Kozarev, PhD, BJR Makedonija, član
 • Veselin Drašković, PhD, Crna Gora, član
 • Prof. dr Ivan Bulatović, član
 • Prof. dr Vladimir Cvetković, član
 • Prof. dr Slobodan Nešković, član
 • Emer. prof. dr Andon Kostadinović, član
 • Prof. dr Hatidža Beriša, član
 • Prof. dr Radomir Biočanin, član
 • Prof. dr Predrag Dašić, član
 • Prof. dr Milan Milošević, član
 • Prof. dr Nenad Putnik, član

Organizacioni odbor:

 • Prof. dr Aleksandar Petković, Predsednik
 • Prof. dr Branko Savić, član
 • Prof. dr Dragan Kolev, član
 • Dipl. ekon. Aleksandar Cekić, član
 • MA Aleksandar Nešković, član
 • Prof. dr Ivan Kostadinović, član
 • Doc. dr Zoran Cvetković, član
 • Svešteni ikonopisac drvorezbar Milutin Ranković, član
 • Dr Radenko Rajić, član
 • MA Edin Garaplija, član
 • Prof. dr Gruja Kostadinović, član
 • Prof. dr Anita Petrović, član
 • Mr sci med. Jasmina Pavlović, član
 • MA Meri Nešković, član
 • MA Zoran Lapčević, član
 • Dr Mirko Tešić, član
 • Prof. dr Slobodan Radišić, član
 • Dr Branko Babić, član
 • Dragan Nešić, član
 • Marija Jelić, član
 • Miodrag Jovin, član

Važni datumi:

 • 15. novembar 2017. Rok za predaju apstrakata
 • 30. novembar 2017. Rok za predaju radova
 • 03. decembar 2017. Obaveštenje o prihvatanju radova
 • 05. decembar 2017. Rok za uplatu kotizacije
 • 12. decembar 2017. Održavanje Konferencije

Informacije za učesnike:

 • Radove u predviđenom roku dostaviti Naučnom komitetu, editoru P dr Slobodanu Neškoviću na e-mail slobneskovic@gmail.com, a konačnu verziju dostaviti Tehničkom uredniku Zbornika dipl. ecc Aleksandru Cekiću na e-mail acacekic@gmail.com.

Troškovi:

 • Kotizacija za učesnike iznosi 9.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 90.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.

Aplikacija:

Zainteresovanost za učešće na konferenciji je potrebno potvrditi pismeno, usmeno, elektronskim putem – organizacionom odboru CESNA B Beograd. Uz Prijavu učešća neophodno je navesti delatnost firme/preduzeća i kratak opis poslovanja. Studenti uz prijavu trebaju dostaviti biografiju(CV).