Naučno-stručni skup na temu: „ULOGA I ZNAČAJ AKADEMSKE ZAJEDNICE I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U JAČANЈU KAPACITETA ZAŠTITE I SPAŠAVANЈA U REPUBLICI SRBIJI“

Dana 28. februara 2018. godine održaće se Naučno-stručni skup na temu: „ULOGA I ZNAČAJ AKADEMSKE ZAJEDNICE I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U JAČANЈU KAPACITETA ZAŠTITE I SPAŠAVANЈA U REPUBLICI SRBIJI“. Skup u vidu panel diskusije održaće se u zgradi Instituta IMS (Svečana sala), Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 43, sa početkom u 10 časova. Organizator je Nacionalno udruženje za upravlјanje rizicima – NUUR u saradnji sa Centrom za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Fakultetom za inženjerski menadžment – FIM i Institutom za ispitivanje materijala – IMS.

U pogledu jačanja otpornosti kapaciteta civilnog društva od prirodnih i drugih nesreća, svakodnevno raste potreba saradnje nadležnih nacionalnih autoriteta iz šire oblasti zaštite i spašavanja, naučne zajednice i javno – privatnog partnerstva u cilјu uspostavlјanja inegrisanog sistema zaštite i spašavanja.

U radu panel diskusije učestvovaće predstavnici i pokrovitelji skupa iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Sektora za vanredne situacije Republike Srbije, Nacionalnog udruženja za upravljanje rizicima – NUUR, Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Fakulteta za inženjerski menadžment – FIM, Instituta za ispitivanje materijala – IMS, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Privredne komore Republike Srbije i Grada Beograda kao i predstavnici privatnog sektora.

AGENDA:

  1. februar 2018. godine

09:30 – 10:00 Registracija učesnika

10:00 – 12:00 Panel diskusija 1. deo na temu: Uloga i značaj akademske zajednice

12:00 – 12:30 Pauza za kafu

12:30 – 14:30 Panel diskusija 2. deo na temu: Uloga i značaj javno-privatnog partnerstva

14:30 – 16:00 Koktel