TEMATSKI ZBORNIK RADOVA C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

. Sledstveno formulisanom konceptu delovanja, predstavljamo Zbornik radova DRUŠTVO I COVID – 19 iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU, Knjiga 31. čiji su izdavači Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd u saradnji sa Univerzitetom „Sv. Kiril i Nastaviti čitanje TEMATSKI ZBORNIK RADOVA C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU „DRUŠTVO, KULTURA I C O V I D – 19“ SA AKCENTOM NA GRADSKU BIBLIOTEKU LAJKOVAC

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B iz Beograda u saradnji sa Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Gradskom bibliotekom Lajkovac organizuje 102. naučnu konferenciju na temu:  KULTURA, DRUŠTVO I  C O V I D  –  19  Nastaviti čitanje MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU „DRUŠTVO, KULTURA I C O V I D – 19“ SA AKCENTOM NA GRADSKU BIBLIOTEKU LAJKOVAC

CESNA B – SUORGANIZATOR MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE U VELIKOM TRNOVU, BUGARSKA

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B izabran je za akademskog partnera, suorganizatora velike Međunarodne naučne konferencije koja se održava 20. novembra 2020. godine u Velikom Trnovu, Bugarska. Glavni organizator međunarodne konferencije je Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij“ Nastaviti čitanje CESNA B – SUORGANIZATOR MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE U VELIKOM TRNOVU, BUGARSKA

CESNA B JE PONOVO PARTNER JEDNOM OD NAJSTARIJIH UNIVERZITETA U SVETU

The Organizing committee and the “National security” Department of „St. Cyril and St. Methodius“ University of Veliko Tarnovo are pleased to invite all interested researchers, academics, PhD students and students to participate in the International scientific conference “Problems of the Nastaviti čitanje CESNA B JE PONOVO PARTNER JEDNOM OD NAJSTARIJIH UNIVERZITETA U SVETU

OSNOVANA JE „MEĐUNARODNA AKADEMIJA NAUKA, UMETNOSTI I BEZBEDNOSTI“ „INTERNATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, ARTS AND SECURITY“ WAS ESTABLISHED

   Povodom višegodišnje inicijative brojnih relevantnih domaćih i inostranih subjekata, dana 16. jula 2020. godine osnovana je MEĐUNARODNA AKADEMIJA NAUKA, UMETNOSTI I BEZBEDNOSTI – M A N U B (INTERNATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, ARTS AND SECURITY – I A S Nastaviti čitanje OSNOVANA JE „MEĐUNARODNA AKADEMIJA NAUKA, UMETNOSTI I BEZBEDNOSTI“ „INTERNATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, ARTS AND SECURITY“ WAS ESTABLISHED

САОПШТЕЊЕ СА МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И БЕЗБЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ СА АКЦЕНТОМ НА ГРАД ВАЉЕВО И КОЛУБАРСКИ ОКРУГ

Међународна научна конференција ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И БЕЗБЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ СА АКЦЕНТОМ НА ГРАД ВАЉЕВО И КОЛУБАРСКИ ОКРУГ одржана је у Ваљеву 12 – 13. јуна 2020. године. Конференцију је организовао Центар за стратешка истраживања националне безбедности – ЦЕСНА Б, Београд, у Nastaviti čitanje САОПШТЕЊЕ СА МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И БЕЗБЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ СА АКЦЕНТОМ НА ГРАД ВАЉЕВО И КОЛУБАРСКИ ОКРУГ

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA U VALJEVU ODRŽAVA SE 12 – 13. JUNA 2020. GODINE

   Našim saopštenjima prezentovanim 19. marta, 20. aprila i 05. maja informisali smo zainteresovanu javnost o odlaganju i mogućoj realizaciji planirane Međunarodne naučne konferencije Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B u partnerstvu sa inostranim Univerzitetima i Odborom Nastaviti čitanje MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA U VALJEVU ODRŽAVA SE 12 – 13. JUNA 2020. GODINE