ODRŽANA JE 112. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU

Dana 29 – 30. marta 2024. godine u Bujanovačkoj banji, održana je 112. Naučna konferencija CESNA B na temu Dana 27. decembra 2023. godine u Beogradu, održana je 111. Naučna konferencija CESNA B na temu MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU u organizaciji Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd, Međunarodne Akademije Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Univerziteta Sveti Kiril i Metodij, Veliko Trnovo, Bugarska. Konferencija je održana u prostorijama Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Bujanovačka banja“ uz učešće eminentnih naučnih radnika iz zemlje i inostranstva.

   

Tom prilikom promovisan je Tematski zbornik radova vodećeg međunarodnog značaja: MEĐUNARODNI IZAZOVI, ZDRAVSTVO I BUJANOVAČKA BANJA. To je knjiga 40. iz Edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU.

Pozdravni govor i uvodne reči održali su dipl. ecc Nenad Mitrović, Direktor Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu, akademik prof. dr Slobodan Nešković, Direktor CESNA B i Predsednik MANUB i dr sci med Goran Nedeljković, Direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Bujanovačka banja“.

Naučni radnici izlagali su sledeće naučne radove i to:

  • Rumen Stefanov, PhD, OSCE, New Bulgarski Univertitet Sofia, Bulgaria na temu CHALLENGES BEFORE THE RULE OF LAW ARMED CONFLICT TORN COUNTRIES (EXPERIENCE OF CAMBODIA, B&H, KOSOVO AND UKRAINE)
  • Dr Srojanča Arsić, Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bujanovačka banja” na temu PRIRODNI GAS UGLJENDIOKCID (CO2) SA IZVORA BUJANOVAČKE BANJE U FUNKCIJI ZDRAVLJA LJUDI
  • Prof. dr Eržika Antić, Farmaceutsko zdravstveni fakultet Travnik, BiH na temu SAVREMENI KONCEPT IMPLEMENTACIJE CO2 U BUJANOVAČKOJ BANJI U MEDICINSKE SVRHE
  • Akademik prof. dr Slobodan Nešković, Međunarodna Akademija Nauka, Umetnosti I Bezbednosti, MANUB, Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, FEPPS, CESNA B, Beograd, Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Veliko Trnovo, Bugarska, Ukrajinska Tehnološka Akademija, Kijev, Ukralina na temu DRUŠTVENI TRENDOVI U DRŽAVAMA ZAPADNOG BALKANA I POSLEDICE UKRAJINSKOG RATA
  • Sofronija Miladinoski, PhD, Univerzitet u Plovdivu, Bulgaria na temu SAVREMENI DRUŠTVENO – POLITIČKI PROCESI U REGIONU JUGOISTOČNE EVROPE
  • Prof. dr Petar Veselinović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu na temu EKONOMSKI ASPEKTI SISTEMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA
  • Danijel Panović, koordinator IPO sekcije Austrija OLIP, Internationale Publikationen zum Organisation der Lebensabsicherung, Linz Österreich na temu LIČNA SVOJSTVA MIGRANATA I NJIHOVA KRIMINALNA SKLONOST i drugi eminentni naučni radnici.