Drugi naučni skup sa međunarodnim učešćem – „Inovacije i demografsko-ekološka ravnoteža u 21 veku“

grbovi2

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd u saradnji sa Gradom Novim Pazarom i NAUKOM organizuje drugi naučni skup sa međunarodnim učešćem 8. i 9. maja 2015. godine u Novom Pazaru.

CILj NAUČNOG SKUPA

Predstavljanje novih znanja, razmena ideja, iskustava i informacija od značaja za razvoj obrazovanja, inovativnih mogućnosti, i društveni razvoj, sagledavanje demografsko-ekološke ravnoteže u 21 veku i koncipiranje rešenja u navedenim oblastima.

Predsednik naučnog komiteta:
Prof dr Slobodan Nešković, Akademik SKAIN
Zamenik: prof dr Rade Biočanin, Akademik SKAIN
Sekretar: mr Mirsada Badić
Predsednik organizacionog odbora: doc dr Mirsad Nuković, Akademik SKAIN

Osoba za kontakt:
Doc dr Mirsad Nuković, Akademik SKAIN
Telefon: +381629720384
E-mail: dr.mirsadnukovic@yahoo.com