Konferencija, Ribarska Banja, april 2016

ribarska-banja

vila hercegovinaCentar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA-B Beograd Vas poziva na Naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem na temu: „REINDUSTRIJALIZACIJA I RURALNI RAZVOJ SRBIJE SA AKCENTOM NA KRUŠEVAC I RASINSKI OKRUG„, koja će se održati u Ribarskoj Banji, Kongresna sala, 01-02.april 2016.g.

kogresna salaKonferencija ima za cilj promovisanje i pružanje podrške reindustrijalizaciji i ruralnom razvoju Srbije sa posebnim osvrtom na Rasinski okrug i nekadašnji najjači indrustrijski centar – Grad Kruševac. Predmetna Konferencija će okupiti predstavnike državnih institucija, Grada Kruševca, lokalnih zajednica Rasinskog okruga i privrednih subjekata. Pored njih učestvovaće eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva: prof. dr Dragan Simeunović, prof. dr Dobrivoje Radovanović, akademik prof. dr Mladen Bodiroža, prof. dr Želimir Kešetović, akademik prof. dr Slobodanka Đolić, akademik prof. dr Rade Biočanin, akademik prof. dr Slobodan Nešković, akademik prof. dr Milutin Đuričić, akademik prof. dr Biljana Radojičić, akademik prof. dr Gordana Gasmi, akademik prof. dr Đorđe Stefanović i drugi.

Za sve učesnike predviđena je kotizacija i aktivnosti prema dokumentaciji Naučnog komiteta i Organizacionog odbora.

Unregistered RawShooter essentials 2005 1.1.2 bld 14
Tematske oblasti:
 • Društveni i privredni razvoj kao postulat nacionalnog interesa Srbije
 • Koncept reindustrijalizacije Republike Srbije
 • Privredni i ekonomski aspekti ruralnog razvoja
 • Privatno preduzetništvo u funkciji društvenog razvoja
 • Rasinski okrug u kontekstu ruralnog razvoja
 • Projekti razvoja lokalnih zajednica Rasinskog okruga
 • Koncept razvoja Grada Kruševca
 • Koncept bezbednosti lokalne zajednice
 • Bezbednosni aspekti ruralnog razvoja i reindustrijalizacije Srbije
 • Pristupni fondovi EU(IPA II, IPARD II 2014-2020)
 • Mladi i demokratija
 • Mogućnosti zapošljavanja stanovništva Srbije
 • Obrazovanje u funkciji reindustrijalizacije i ruralnog razvoja
 • Informacione tehnologije u oblasti reindustrijalizacije i ruralnog razvoja
 • Ekološki aspekti reindustrijalizacije i ruralnog razvoja
 • Turizam i trgovina u funkciji privrednog razvoja
 • Privredni razvoj Srbije sa akcentom na mala i srednja preduzeća
 • Porodična gazdinstva u konceptu društvenog razvoja
 • Pravni i ekonomski aspekti razvoja preduzetništva
 • Uticaj prirodnog priraštaja na privredni i društveni razvoj Srbije
 • Mediji i informisanje u funkciji društvenog razvoja
 • … i druge

 

Predsednik Naučnog komiteta:

Prof. dr Slobodan Nešković, Akademik SKAIN,
Direktor CESNA B
E-mail: slobneskovic@gmail.com

Sekretar Organizacionog odbora:

MA Nada Živić
GSM: +381 66 02 02 80
E-mail: nadazivic27@gmail.com
Skype: nada.zivic2

Član Organizacionog odbora:

Dipl ecc Aleksandar Cekić
Tel: +381 (0) 60/ 3886.000 (od 17-21č)
E-mail: acacekic@gmail.com