Međunarodna konferencija – „DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ SRBIJE SA AKCENTOM NA NOVI SAD I VOJVODINU“

logo-fgPolazeći od aktuelne političke situacije u zemlji i svetu, potrebe za uključivanjem u savremene integracije kao i neophodnosti za istraživanjem svih oblasti javnog života zemlje, osnovan je „Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B“ sa sedištem u Beogradu. Centar okuplja ugledne domaće stručnjake, i sa njima i inostranim saradnicima, već punih deset godina realizuje delatnosti formulisane ciljevima osnivanja institucije.

hotel1Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti iz Beograda, CESNA B u u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Novog Sada, resornim ministarstvima, predstavnicima EU, uz punu podršku eminentnih naučnih stručnjaka tematskih oblasti iz zemlje i inostranstva, organizuju Međunarodnu naučnu konferenciju na temu:

Konferencija će se održati 15. i 16. aprila 2016. godine na Fruškoj Gori, Kongresna sala, Hotel „Norcev“.

Teme:

 • Društveni i privredni razvoj kao postulat nacionalnog interesa Srbije;
 • Koncept reindustrijalizacije Republike Srbije; Privredni i ekonomski aspekti ruralnog razvoja;
 • Privatno preduzetništvo u funkciji društvenog razvoja;
 • Vojvodina u kontekstu ruralnog razvoja;
 • Novi Sad-paradigma uspešnog razvoja lokalne zajednice;
 • Projekti razvoja lokalnih zajednica;
 • Mogućnosti turističko-privrednog razvoja Fruške Gore;
 • Koncept bezbednosti lokalne zajednice;
 • Bezbednosni aspekti ruralnog razvoja i reindustrijalizacije Srbije;
 • Pristupni fondovi EU (IPA II, IPARD II 2014-2020);
 • Mogućnost korišćenja sredstava Ministarstva poljoprivrede;
 • Mogućnost korišćenja sredstava Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija;
 • Mladi i demokratija;
 • Mogućnosti zapošljavanja stanovništva Srbije;
 • Obrazovanje u funkciji reindustrijalizacije i ruralnog razvoja;
 • Informacione tehnologije u oblasti reindustrijalizacije i ruralnog razvoja;
 • Ekološki aspekti reindustrijalizacije i ruralnog razvoja;
 • Turizam i trgovina u funkciji privrednog razvoja;
 • Privredni razvoj Srbije sa akcentom na mala i srednja preduzeća;
 • Porodična gazdinstva u konceptu društvenog razvoja;
 • Pravni i ekonomski aspekti razvoja preduzetništva;
 • Uticaj prirodnog priraštaja na privredni i društveni razvoj Srbije;
 • Mediji i informisanje u funkciji društvenog razvoja
 • i druge.

hotel2

Učesnici:

 • prof. dr Dragan Simeunović,
 • prof. dr Dobrivoje Radovanović,
 • akademik prof. dr Mladen Bodiroža,
 • akademik prof. dr Slobodanka Đolić,
 • prof. dr Dragan Soleša,
 • prof. dr emeritus Aleksandar Radovanov,
 • akademik prof. dr Rade Biočanin,
 • akademik prof. dr Slobodan Nešković,
 • akademik prof. dr Biljana Radojičić,
 • akademik prof. dr Gordana Gasmi,
 • akademik prof. dr Đorđe Stefanović,
 • Tihomir Stojčev PhD
 • i drugi.

Važni datumi:

01. april 2016. Predaja apstrakata
03. april 2016. Obaveštenje o prihvatanju apstrakata
08. april 2016. Rok za predaju radova
09. april 2016. Obaveštenje o prihvatanju radova
10. april 2016. Rok za uplatu kotizacije
15-16. april 2016. Održavanje Konferencije

Kompletnu brosuru možete preuzeti ovde.

Kontakt

slobneskovic@gmail.com
acacekic@gmail.com
zaklinajovanovic.021@gmail.com