MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA TEMU DRUŠTVENI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B iz Beograda u saradnji sa Univerzitetom „Sveti Kiril i Metodij“ Veliko Trnovo, Bugarska, Internacionalnim Univerzitetom Taravnik, BiH i Odborom za ljudska prava Valjevo organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju na temu: DRUŠTVENI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG koja će se održati od 26 – 28. marta 2019. god., sa početkom u 17 časova 26. marta, hotel „OMNI“, Valjevo.

Konferencija ima za cilj naučno sagledavanje najznačajnijih postulata društveno-ekonomskog razvoja i bezbednosti lokalne zajednice sa akcentom na Grad Valјevo, sa društvenog, bezbednosnog, tehničkog, ekološkog, organizacionog, etičkog, obrazovnog, medijskog i drugih aspekata. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija i privrednih subjekata.

Učešće će uzeti eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva:

 • Vihren Bouzov PhD,
 • Prof. dr Dragan Simeunović,
 • Wolfgang Rohrbach, PhD,
 • Zurab Todua, PhD,
 • Akademik prof. dr Ibrahim Jusufranić,
 • Gosho Petkov, PhD,
 • Bogdana Todorova PhD,
 • Akademik prof. dr Sofronija Miladinoski,
 • Akademik prof. dr Slobodan Nešković,
 • Prof. dr Miroljub Ivanović,
 • Akademik prof. dr Radomir Biočanin,
 • Prof. dr Milan Milošević,
 • Prof. dr Dragan Bataveljić,
 • Akademik prof. dr Milutin Đuričić i drugi.

Tematske oblasti:

 • Međunarodni odnosi, globalna i nacionalna bezbednost;
 • Društveni i ekonomski razvoj kao postulat nacionalnog interesa;
 • Globalna, međunarodna, regionalna i nacionalna bezbednost;
 • Evropske integracije i reforme u Srbiji;
 • Pravni aspekti reformi u Srbiji;
 • Društveni subjekti u funkciji korporativne bezbednosti, bezbednosti u školama i bezbednosti lokalne zajednice;
 • Savremeni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti;
 • Mogućnosti implementacije projekata prekogranične saradnje;
 • Projekti bezbednosti u školama;
 • Oblici i metode ugrožavanja zajednice;
 • Terorizam i organizovani kriminal kao oblici ugrožavanja bezbednosti;
 • Koncept zaštite lica, objekata i imovine;
 • Privatna bezbednost u funkciji zaštite društva;
 • Korporacijski kriminalitet i metode suprostavlјanja;
 • Problemi, rizici i zaštita u vanrednim situacijama;
 • Koncept bezbednosti velikih privrednih sistema Valјeva i Kolubarskog okruga;
 • Mogućnosti turističko-privrednog razvoja Valјeva i Kolubarskog okruga;
 • Sakralni objekti i verski turizam;
 • Ekonomski aspekti regionalnog razvoja;
 • Privatno preduzetništvo u funkciji društvenog razvoja;
 • Projekti razvoja Grada Valjeva;
 • Selo, polјoprivreda i ruralni razvoj Valjeva i Kolubarskog okruga;
 • Ekološka bezbednost u poslovnim sistemima i lokalnoj zajednici;
 • Obrazovanje menadžmenta i zaposlenih u funkciji bezbednosti;
 • Bezbednost saobraćaja i digitalizacija;
 • Saobraćajna infrastruktura i društveni razvoj;
 • Poslovne komunikacije i informaciona bezbednost;
 • Mediji u funkciji bezbednosti  i druge.

POČASNI ODBOR

 • Prof. dr Radenko Krulј
 • Prof. dr Ibrahim Jusufranić
 • Prof. dr Marko Carić
 • Prof. dr Svetolik Kostadinović
 • Dr med sci Miljko Ristić
 • Prof. dr Mladen Bodiroža
 • Prof. dr Dobrivoje Radovanović
 • Prof. dr Bogdan Zlatar

NAUČNI KOMITET

 • Vihren Bouzov, PhD, Bugarska, Predsednik
 • Prof. dr Slobodan Nešković, Kopredsednik
 • Andreas Gelke, PhD, Nemačka
 • Prof. dr Dragan Simeunović
 • Frančesko Sidoti, PhD, Italija
 • Wolfgang Rohrbach, PhD, Austrija
 • Igor Ivanovič Polovnikov, PhD, Ukrajina
 • Zurab Todua, PhD, Moldavija
 • George Petkov, PhD, Bugarska
 • Kyriacos Antoniades, PhD, Velika Britanija
 • Bogdana Todorova, PhD, Bugarska
 • Ljudmil Georgijev, PhD, Bugarska
 • Sofronija Miladinoski, PhD, Severna Makedonija
 • Jasmin Jusufranić, PhD, BiH
 • Ivo Andrijanić, PhD, Hrvatska
 • Elez Osmani, PhD, Crna Gora
 • Merima Aljić, PhD, BiH
 • Prof. dr Miroljub Ivanović
 • Prof. dr Predrag Dašić
 • Prof. dr Radomir Biočanin
 • Prof. dr Milan Milošević
 • Prof. dr Ivan Kostadinović
 • Prof. dr Milan Stanković
 • Prof. dr Anastazija Tanja Đelić
 • Prof. dr Višeslav Krsmanović
 • Prof. dr Jelena Šogorov
 • Prof. dr Hatidža Beriša
 • Prof. dr Aleksandra Jovanović
 • Prof. dr Dragan Bataveljić
 • Prof. dr Milutin Đuričić
 • Prof. dr Dragan Kolev

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Prof. dr Dragan Obradović, Predsednik
 • Dipl. prav. Saša Aleksić
 • Prof. dr Ivo Stamboliyski
 • Doc. dr Albena Pavlova
 • MA Mirsad Imamović
 • Ecc Aleksandar Perović
 • Dipl. ecc Aleksandar Cekić
 • MA Aleksandar Nešković
 • Doc. dr Milutin Matić
 • Prof. dr Gruja Kostadinović
 • Prof. dr Zoran Cvetković
 • Prof. dr Goran Puzić
 • Prof. dr Dobrica Vesić
 • Prof. dr Radenko Rajić
 • Prof. dr Branka Stamatović Gajić
 • MA Meri Nešković
 • Prof. dr Velisav Marković
 • Doc. dr Boban Kostić
 • Doc. dr Goran Nikolić
 • Dipl. prav. Živorad Bojičić
 • MA Ratomir Antonović
 • Dr Mirko Tešić
 • Prof. dr Đorđe Pavlović
 • Prof. dr Muamer Kalić
 • Mr sci med Jasmina Pavlović
 • Stanko Andrić
 • Dr Birsena Duljević
 • Prof. dr Dragan Radišić
 • Doc. dr Valentina Čizmar
 • Ms Daniela Gavrilović
 • Dipl. menadž. Živojin Stojković
 • Snežana Ranković
 • Mr Rade Varagić
 • Doc. dr Stevan Petković
 • MA Milan Jarić
 • Dipl. med. ses. Marija Stanković
 • Dušan Žujović
 • Miloš Andrić

Važni datumi:

15. februar 2020. Dostava prijava i apstrakta
01. mart 2020. Rok za predaju radova
05. mart 2020. Obaveštenje o prihvatanju radova
14. mart 2020. Rok za uplatu kotizacije
26-28. mart 2020. Održavanje Konferencije

Informacije za autore:

Potrebno je da autori radove predaju u elektronskom obliku (ne više od tri rada po autoru). Prihvaćeni radovi će biti uključeni u ediciju Zbornika radova BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU, Knjiga 30 (ISBN referenca; M-44). Zvanični jezici Konferencije su srpski, ruski i engleski.
Radove u predviđenom roku dostaviti Naučnom komitetu, editoru Akademiku prof. dr Slobodanu Neškoviću na e-mail slobneskovic@gmail.com, a konačnu verziju dostaviti Tehničkom uredniku Zbornika dipl. ecc Aleksandru Cekiću na e-mail acacekic@gmail.com.
Otvoreno za:

Sve zainteresovane učesnike iz Republike Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope i EU, koji će svojim učešćem doprineti postizanju opšteg cilja konferencije.

Troškovi:

Kotizacija za autore iz Srbije iznosi 12.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za koautore iz Srbije iznosi 9.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za autore iz inostranstva iznosi 110 EUR, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za koautore iz inostranstva iznosi 80 EUR, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
Aplikacija:

Zainteresovanost za učešće na konferenciji je potrebno potvrditi pismeno, usmeno, elektronskim putem – organizacionom odboru CESNA B Beograd. Uz Prijavu učešća neophodno je navesti delatnost firme/preduzeća i kratak opis poslovanja. Studenti uz prijavu trebaju dostaviti biografiju (CV).

Uputstvo za autore:

Obim rada: 16 strana
Font: 11pt, fusnote 10pt
Format: A4
Sadržaj:
Naslov na srpskom i engleskom
Apstrakt i ključne reči na srpskom i engleskom
Fotografije autora i koautora (najviše tri koautora) u elektronskom formatu