MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA TEMU „DRUŠTVENO – EKONOMSKI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B iz Beograda u saradnji  sa Gradom Valjevom, Odborom za ljudska prava Valjevo i visokoobrazovnim institucijama organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju na temu: DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG koja će se održati od 18 – 20. aprila 2019. god., sa početkom u 17 časova 18. aprila, hotel „OMNI“, Valjevo.

Konferencija ima za cilj naučno sagledavanje najznačajnijih postulata društveno-ekonomskog razvoja i bezbednosti lokalne zajednice sa akcentom na Grad Valјevo, sa društvenog, bezbednosnog, tehničkog, ekološkog, organizacionog, etičkog, obrazovnog, medijskog i drugih aspekata. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija i privrednih subjekata.

Učešće će uzeti eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva:

 • Vihren Bouzov PhD,
 • Andreas Gelke PhD,
 • Prof. dr Dragan Simeunović,
 • Frančesko Sidoti PhD,
 • Wolfgang Rohrbach, PhD,
 • Roman Temnikov PhD,
 • Kyriacos Antoniades PhD,
 • Akademik prof. dr Ibrahim Jusufranić,
 • Gosho Petkov, PhD,
 • Bogdana Todorova PhD,
 • Ivo Andrijanić PhD,
 • Akademik prof. dr Sofronija Miladinoski,
 • Elez Osmani, PhD,
 • Prof. dr Andreja Savić,
 • Prof. dr Dobrivoje Radovanović,
 • Prof. dr Želimir Kešetović,
 • Akademik prof. dr Slobodan Nešković,
 • Akademik prof. dr Radomir Biočanin,
 • Prof. dr Milan Milošević,
 • Prof. dr Pero Petrović,
 • Prof. dr Dragan Bataveljić,
 • Zurab Todua, PhD,
 • Prof. dr Ilija Zindović,
 • Doc. dr Dragan Obradović,
 • Akademik prof. dr Milutin Đuričić i drugi.

Tematske oblasti:

 • Međunarodni odnosi, globalna i nacionalna bezbednost;
 • Društveni i ekonomski razvoj kao postulat nacionalnog interesa;
 • Evropske integracije i reforme u Srbiji;
 • Pravni aspekti reformi u Srbiji;
 • Društveni subjekti u funkciji korporativne bezbednosti, bezbednosti u školama i bezbednosti lokalne zajednice;
 • Savremeni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti;
 • Projekti bezbednosti u školama;
 • Oblici i metode ugrožavanja zajednice;
 • Terorizam i organizovani kriminal kao oblici ugrožavanja bezbednosti;
 • Koncept zaštite lica, objekata i imovine;
 • Privatna bezbednost u funkciji zaštite društva;
 • Korporacijski kriminalitet i metode suprostavlјanja;
 • Problemi, rizici i zaštita u vanrednim situacijama;
 • Koncept bezbednosti velikih privrednih sistema Valјeva i Kolubarskog okruga;
 • Mogućnosti turističko-privrednog razvoja Valјeva i Kolubarskog okruga;
 • Sakralni objekti i verski turizam;
 • Ekonomski aspekti regionalnog razvoja;
 • Privatno preduzetništvo u funkciji društvenog razvoja;
 • Projekti razvoja Grada Valjeva;
 • Selo, polјoprivreda i ruralni razvoj Valjeva i Kolubarskog okruga;
 • Ekološka bezbednost u poslovnim sistemima i lokalnoj zajednici;
 • Obrazovanje menadžmenta i zaposlenih u funkciji bezbednosti;
 • Bezbednost saobraćaja i digitalizacija;
 • Poslovne komunikacije i informaciona bezbednost;
 • Mediji u funkciji bezbednosti  i druge.

POČASNI ODBOR

 • Prof. dr Milorad Babović
 • Prof. dr Ibrahim Jusufranić
 • Prof. dr Svetolik Kostadinović
 • Prof. dr Marko Carić
 • Prof. dr Radenko Krulј
 • Dr med sci Miljko Ristić
 • Prof. dr Mladen Bodiroža
 • Prof. dr Milivoje Pavlović
 • Prof. dr Dobrivoje Radovanović
 • Prof. dr Bogdan Zlatar

NAUČNI KOMITET

 • Vihren Bouzov, PhD, Bugarska, Predsednik
 • Prof. dr Slobodan Nešković, Kopredsednik
 • Andreas Gelke, PhD, Nemačka, član
 • Prof. dr Dragan Simeunović, član
 • Frančesko Sidoti, PhD, Italija, član
 • Wolfgang Rohrbach, PhD, Austrija, član
 • Igor Ivanovič Polovnikov, PhD, Ukrajina, član
 • Roman Temnikov, PhD, Azerbejdžan, član
 • Zurab Todua, PhD, Moldavija, član
 • Kyriacos Antoniades, PhD, Velika Britanija, član
 • Sofronija Miladinoski, PhD, Severna Makedonija, član
 • Prof. dr Jasmin Jusufranić, BiH, član
 • Bogdana Todorova, PhD, Bugarska, član
 • Ivo Andrijanić, PhD, Hrvatska, član
 • Elez Osmani, PhD, Crna Gora, član
 • Prof. dr Andreja Savić, član
 • Prof. dr Želimir Kešetović, član
 • Prof. dr Predrag Dašić, član
 • Prof. dr Radomir Biočanin, član
 • Prof. dr Milan Milošević, član
 • Prof. dr Ivan Kostadinović, član
 • Prof. dr Pero Petrović, član
 • Prof. dr Dragan Bataveljić, član
 • Prof. dr Milan Stanković, član
 • Prof. dr Dejan Radulović, član
 • Prof. dr Zoran Cvetković, član
 • Prof. dr Milutin Đuričić, član
 • Prof. dr Dragan Kolev, član

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Doc. dr Dragan Obradović, Predsednik
 • Doc. dr Sofija Radulović, član
 •  Dipl. prav. Saša Aleksić, član
 • MA Mirsad Imamović, član
 • Ecc Aleksandar Perović, član
 • Dipl. ecc Aleksandar Cekić, član
 • MA Aleksandar Nešković, član
 • Doc. dr Milutin Matić, član
 • MA Sandra Nedeljković, član
 • Prof. dr Gruja Kostadinović, član
 • Prof. dr Dobrica Vesić, član
 • Prof. dr Milovan Vuković, član
 • Dr Radenko Rajić, član
 • Prof. dr Predrag Rstić, član
 • MA Meri Nešković, član
 • Doc. dr Mirsad Nuković, član
 • Ms Daniela Gavrilović, član
 • MA Ratomir Antonović, član
 • Dr Mirko Tešić, član
 • Prof. dr Đorđe Pavlović, član
 • Mr sci med Jasmina Pavlović, član
 • Doc. dr Aleksandra Jovanović, član
 • MA Dražen Sarjanović, član
 • Dr Miloš Tucović, član
 • Dipl. prav. Vesna Todorović Radovanović, član
 • Mr Rade Varagić, član
 • Dipl. ecc Andrija Simović, član
 • MA Milan Jarić, član

UREĐIVAČKI ODBOR ZBORNIKA

 • Doc. dr Anastazija Tanja Đelić, Predsednik
 • Prof. dr Ernest Bazijanac
 • Prof. dr Dragan Radišić
 • Prof. dr Hatidža Beriša
 • Prof. dr Salih Bučuk
 • Prof. dr Bilјana Radojičić
 • Prof. dr Vojkan Jovanović
 • Doc. dr Mersad Mujević
 • Prof. dr Jelena Vapa Tankosić
 • Doc. dr Valentina Čizmar
 • Doc. dr Stevan Petković

Važni datumi:

15. mart 2019. Rok za predaju radova
18. mart 2019. Obaveštenje o prihvatanju radova
25. mart 2019. Rok za uplatu kotizacije
18-20. april 2019. Održavanje Konferencije

Informacije za autore:

 • Potrebno je da autori radove predaju u elektronskom obliku (ne više od tri rada po autoru). Prihvaćeni radovi će biti uključeni u ediciju Zbornika radova „BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU“, Knjiga 27 (ISBN referenca; M-44). Zvanični jezici Konferencije su srpski, ruski i engleski.
 • Radove u predviđenom roku dostaviti Naučnom komitetu, editoru Akademiku prof. dr Slobodanu Neškoviću na e-mail slobneskovic@gmail.com, a konačnu verziju dostaviti Tehničkom uredniku Zbornika dipl. ecc Aleksandru Cekiću na e-mail acacekic@gmail.com.

Otvoreno za:

Sve zainteresovane učesnike iz Republike Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope i EU, koji će svojim učešćem doprineti postizanju opšteg cilja konferencije.

Troškovi:

 • Kotizacija za autore iz Srbije iznosi 10.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz Srbije iznosi 7.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za autore iz inostranstva iznosi 100 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz inostranstva iznosi 70 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 50.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 50.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.

Aplikacija:

Zainteresovanost za učešće na konferenciji je potrebno potvrditi pismeno, usmeno, elektronskim putem – organizacionom odboru CESNA B Beograd. Uz Prijavu učešća neophodno je navesti delatnost firme/preduzeća i kratak opis poslovanja. Studenti uz prijavu trebaju dostaviti biografiju (CV).

Uputstvo za autore:

 • Obim rada: 16 strana
 • Font: 11
 • Format: B5
 • Sadržaj:
 1. Naslov na srpskom i engleskom
 2. Apstrakt i ključne reči na srpskom i engleskom
 3. Fotografije autora i koautora (najviše tri koautora) u elektronskom formatu