Održana je 97. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom „DRUŠTVENO – EKONOMSKI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd organizovao je dana 18 – 20. aprila 2019. godine u hotelu OMNI u Valjevu 97. Međunarodnu konferenciju pod nazivom „DRUŠTVENO – EKONOMSKI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG“, u saradnji sa akademskim partnerima Internacionalnim Univerzitetom Travnik u Travniku, BiH i Fakultetom zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu Univerziteta Singidunum u Beogradu, odnosno organizacionim partnerom Odborom za ljudska prava Valjevo. Tom prilikom promovisan je Tematski Zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja, knjiga XXVII iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU.

Konferenciju su otvorili akademik prof. dr Slobodan Nešković, direktor Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i Gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović. Skupu su se obratili Rektor Internacionalnog Univerziteta Travnik u Travniku, BiH akademik prof. dr Ibrahim Jusufranić, predstavnik akademske zajednice Republike Srbije akademik prof. dr Radenko Krulj i predstavnik Odbora za ljudska prava Valjevo prof. dr Dragan Obradović. Uvodna izlaganja imali su: akademik prof. dr Mladen Bodiroža, akademik prof. dr Sofronija Miladinoski, prof. dr Zoran Cvetković, akademik prof. dr Predrag Dašić, prof. dr Branislav Simonović i akademik prof. dr Hadži Miloš Vidaković.

U radu skupa, pored ostalih, učestvovali su eminentni naučni radnici iz zemlje i inostranstva: akademik prof. dr Radomir Biočanin, prof. dr Zurab Todua iz Republike Moldavije, akademik prof. dr Milan Milošević, prof. dr Dragica Ilić, akademik prof. dr Višeslav Krsmanović, akademik prof. dr Milutin Đuričić, prof. dr Branka Stamatović Gajić, akademik prof. dr Aleksandra Jovanović, prof. dr Ilija Zindović, akademik prof. dr Mirsad Nuković, MA Đino Škrijelj iz Republike Severne Makedonije, prof. dr Dragan Kolev i drugi. Tom prilikom realizovano je 35 izlaganja. Primenjen je multidisciplinarni, višekriterijumski pristup obrade temata sa više aspekata: društvenog, ekonomskog, bezbednosnog,  politikološkog, zdravstvenog, pravnog, saobraćajnog, tehničkog, tehnološkog, ekološkog, religijskog, prostornog, organizacionog, etičkog, etničkog, demografskog, kulturološkog, medijskog, iz ugla turizma, marketinga, sporta i umetnosti.

Tokom manifestacije, a u kontekstu realizacije sveobuhvatnog programa rada, organizovana je dvočasovna poseta manastiru Lelić. Učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo i posebnu zahvalnost Igumanu manastira G-dinu Georgiju na dobrodošlici i boravku u pomenutom hramu koji na izuzetan način reprezentuje jednu od najvažnijih institucija Srpske Pravoslavne Crkve. U završnoj, trećoj sesiji Konferencije formulisano je saopštenje za sredstva javnog informisanja i koncipirani Zaključci i preporuke relevantnim subjektima u zemlji i inostranstvu.

Izveštaj televizije VA PLUS o održanoj konferenciji možete pogledati ovde.