MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „DRUŠTVENI PROCESI I POLOŽAJ MLADIH“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B iz Beograda u saradnji sa relevantnim institucijama organizuje međunarodnu naučnu konferenciju na temu DRUŠTVENI PROCESI I POLOŽAJ MLADIH. Skup će se održati 30. septembra – 01. oktobra 2022. godine sa početkom u 10 časova, u objektu „Rudnik“ na Rudniku. To je 108. Konferencija koju CESNA B realizuje sa kompetentnim međunarodnim i domaćim partnerima.

Konferencija ima za cilj naučno sagledavanje društvenog razvoja, agrara, problema mladih i bezbednosti zajednice, sa društvenog, bezbednosnog, agrarnog, tehničkog, ekološkog, organizacionog, etičkog, obrazovnog, religijskog, sportskog, informatičkog, medijskog i drugih aspekata. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija i privrednih subjekata.

Publikovaće se Tematski zbornik radova, knjiga 38.

Učešće će uzeti istaknuti naučni radnici:

 • Akademik prof. dr sci med Miljko Ristić
 • Prof. dr Petar Veselinović
 • Akademik prof. dr Biljana Radojičić
 • Akademik prof. dr Milentije Ranđelović
 • Prof. dr Branislav Simonović
 • Akademik prof. dr Slobodan Nešković
 • Akademik prof. dr Radomir Biočanin
 • Akademik prof. dr Višeslav Krsmanović
 • Akademik prof. dr Milutin Đuričić
 • Prof. dr Marina Protić
 • Akad. kand. Marko Mihajlović
 • Mr sci med Jasmina Pavlović
 • Prof. dr Dragan Kolev
 • Dr Mirko Tešić
 • Milka Krstić
 • Dipl. ecc Milica Milivojević
 • Dr Birsena Numanović Duljević
 • Nemanja Nedeljković
 • Doc. dr Aleksandar Gajić
 • Prof. dr Janko Todorov
 • Dr Miloš Tucović i drugi.

Tematske oblasti:

 • Društveni razvoj kao vitalni nacionalni interes države;
 • Mladi u konceptu nacionalnih interesa i nacionalne bezbednosti;
 • Privredni razvoj Srbije sa akcentom na mala i srednja preduzeća;
 • Savremeni aspekti zdravstvene zaštite stanovništva;
 • Položaj i perspektive mladih u društvu;
 • Koncept i reorganizacija sistema obrazovanja;
 • Ekološka bezbednost i odgovornost;
 • Postmoderni trendovi i destruktivne pojave;
 • Mladi u projektima međunarodne saradnje;
 • Turistički potencijal planine Rudnik;
 • Turizam i angažman mladih;
 • Zadrugarstvo u funkciji ruralnog razvoja;
 • Predpristupni fondovi Evropske Unije;
 • Funkcionisanje institucija i organizacija mladih;
 • Selo, poljoprivreda i ruralni razvoj;
 • Participacija mladih u društvenim procesima;
 • Identitet i aktivizam mladih;
 • Omladina i sport;
 • Mladi i masovna kultura;
 • Civilno društvo, mediji i učešće mladih i druge;

Troškovi:

 • Kotizacija za učešće na Konferenciji iznosi 4.000,00 RSD.
 • Kotizacija za autore iz Srbije iznosi 13.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz Srbije iznosi 10.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za autore iz inostranstva iznosi 150 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz inostranstva iznosi 100 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.