NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: DRUŠTVO IZMEĐU PROGRESA I DEGRADACIJE

Dana 30. decembra 2022. godine, sa početkom u 09,30 časova u sali Visoke škole za ekonomiju i upravu, ul. Imotska 1., Voždovac Beograd, održaće se 109. naučna Konferencija „Društvo između progresa i degradacije“. Organizatori skupa su Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Visoka škola za ekonomiju i upravu iz Beograda i Međunarodna Akademija Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB. Tokom rada konferencije promovisaće se Tematski Zbornik radova međunarodnog značaja, knjiga 38. DRUŠTVENI TRENDOVI I IZAZOVI MLADIH.
Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu konferencije.
Program Konferencije možete pogledati ovde.