MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU TRANSGRANIČNA SARADNJA, PREDUZETNIŠTVO I BEZBEDNOST SA OSVRTOM NA ZLATAR I NOVU VAROŠ

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B iz Beograda u saradnji  sa Internacionalnim Univerzitetom Travnik, opštinom Nova Varoš i kompanijom SLOŽNA BRAĆA ZORAN I NELE iz Nove Varoši, organizuje Međunarodnu konferenciju na temu: „TRANSGRANIČNA SARADNJA, PREDUZETNIŠTVO I BEZBEDNOST SA OSVRTOM NA ZLATAR I NOVU VAROŠ“ koja će se održati 27 – 29. septembra 2019. god., sa početkom u 11,00 časova, hotel „ZLATARSKI BISERI“, Zlatar, Nova Varoš.

Konferencija ima za cilј sagledavanje esencijalnih postulata razvoja turizma i prekogranične saradnje sa akcentom na međunarodni i društveno ekonomski značaj. Aktuelna tematika razmatraće se sa društvenog, ekonomskog, pravnog, turizmološkog, saobraćajnog, politikološkog, bezbednosnog, prostornog, organizacionog, tehničkog, tehnološkog, religijskog, demografskog, kulturološkog, etičkog, sportskog, medijskog i drugih aspekata. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija i privrednih subjekata. Učešće će uzeti eminentni stručnjaci iz zemlјe i inostranstva:

 • Prof. dr Vihren Bouzov,
 • Akademik prof. dr Igor Ivanovič Polovnikov,
 • Akademik prof. dr Sofronija Miladinoski,
 • Akademik prof. dr Marko Todorović,
 • Prof. dr Dobrivoje Radovanović,
 • Prof. dr Slobodan Nešković,
 • Prof. dr Radomir Biočanin,
 • Prof. dr Milutin Đuričić,
 • Prof. dr Branislav Simonović,
 • Prof. dr Dragan Bataveljić,
 • Prof. dr Milan Milošević,
 • Prof. dr Pero Petrović,
 • Prof. dr Dragan Kolev i drugi.

Tematske oblasti:

 • Transgranična saradnja u kontekstu nacionalne, regionalne i međunarodne bezbednosti;
 • Društveni i privredni razvoj kao postulat nacionalnog interesa;
 • Projekti prekogranične saradnje država Jugoistočne Evrope;
 • Bezbednosni aspekti transgranične saradnje;
 • Policija i prekogranična saradnja;
 • Turizam u državama regiona Jugoistočne Evrope;
 • Koncept razvoja turizma zemalja Zapadnog Balkana;
 • Savremeni koncept razvoja turističke privrede;
 • Hotelijerstvo i tercijarne delatnosti;
 • Turizam u funkciji ruralnog razvoja zemlje;
 • Zdravstveni, SPA, sportski, religijski i drugi vidovi turizma;
 • Privatno preduzetništvo u funkciji društvenog razvoja;
 • Privatno preduzetništvo u Srbiji na primeru kompanije SLOŽNA BRAĆA ZORAN I NELE, Nova Varoš;
 • Brendiranje proizvoda sa planine Zlatar;
 • Proizvodnja zdrave hrane – značajan resurs planine Zlatar;
 • Funkcionisanje i značaj slobodnih zona u Srbiji;
 • Projekti razvoja lokalnih zajednica;
 • Mogućnosti turističko-privrednog razvoja Raško-polimske oblasti;
 • Koncept bezbednosti lokalne zajednice;
 • Bezbednosna politika u turističkim centrima;
 • Društveni subjekti u funkciji korporativne bezbednosti, bezbednosti u školama i bezbednosti lokalne zajednice;
 • Savremeni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti;
 • Projekti bezbednosti u školama;
 • Oblici i metode ugrožavanja zajednice;
 • Privatna bezbednost u funkciji zaštite društva;
 • Korporacijski kriminalitet i metode suprostavlјanja;
 • Bezbednost saobraćaja i digitalizacija;
 • Mogućnost korišćenja sredstava Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija;
 • Mogućnosti zapošlјavanja mladih i stanovništva;
 • Informacione tehnologije u oblasti turizma i prekogranične saradnje;
 • Ekološki aspekti turizma;
 • Vodni resursi planine Zlatar-investicije za budućnost;
 • Selo i demografski procesi u Srbiji;
 • Mediji u funkciji transgranične saradnje i bezbednosti  i druge.

POČASNI ODBOR

 • Prof. dr Ibrahim Jusufranić
 • Prof. dr Svetolik Kostadinović
 • Prof. dr Marko Carić
 • Prof. dr Radenko Krulj
 • Prof. dr Mladen Bodiroža
 • Radosav Vasiljević
 • Prof. dr Dobrivoje Radovanović
 • Prof. dr sci med Miljko Ristić

NAUČNI KOMITET

 • Vihren Bouzov, PhD, Bugarska, Predsednik
 • Prof. dr Slobodan Nešković, Kopredsednik
 • Igor Ivanovič Polovnikov, PhD, Ukrajina, član
 • Kyriacos Antoniades, PhD, Velika Britanija, član
 • Bogdana Todorova, PhD, Bugarska, član
 • Ljudmil Georgijev, PhD, Bugarska, član
 • Andreas Gelke, PhD, Nemačka, član
 • Gilnara Gadžimuradova, PhD, Rusija, član
 • Frančesko Sidoti, PhD, Italija, član
 • Florin Pasatoiu, PhD, Rumunija, član
 • Zurab Todua, PhD, Moldavija, član
 • Roman Temnikov, PhD, Azerbejdžan, član
 • Prof. dr Sofronija Miladinoski, Severna Makedonija, član
 • Vlatko Marušić, PhD, Hrvatska, član
 • Jasmin Jusufranić, PhD, BiH, član
 • Elez Osmani, PhD, Crna Gora, član
 • Prof. dr Andon Kostadinović, član
 • Prof. dr Radomir Biočanin, član
 • Prof. dr Ivan Kostadinović, član
 • Prof. dr sci med Nebojša Tasić, član
 • Prof. dr Milan Milošević, član
 • Prof. dr Anastazija Tanja Đelić, član
 • Prof. dr Milutin Đuričić, član
 • Prof. dr Milan Stanković, član
 • Prof. dr Dragan Bataveljić, član
 • Prof. dr Zoran I. Cvetković, član
 • Prof. dr Dejan Radulović, član
 • Prof. dr Dragan Kolev, član

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Prof. dr Radenko Rajić, Predsednik
 • Vojko Purić, Kopredsednik
 • Dr Milutin Matić, član
 • Dipl. ecc Aleksandar Cekić, član
 • MA Aleksandar Nešković, član
 • Prof. dr Gruja Kostadinović, član
 • Albena Pavlova PhD, član
 • Prof. dr Miroljub Ivanović, član
 • MA Mirsad Imamović, član
 • MA Meri Nešković, član
 • Prof. dr Dobrica Vesić, član
 • Prof. dr Đorđe Pavlović, član
 • Dipl. pravnik Živorad Bojičić, član
 • MA Ratomir Antonović, član
 • Doc. dr Stevan Petković, član
 • Msc Ilija Životić, član
 • Prof. dr Dragica Ilić, član
 • Stanko Andrić, član
 • MA Milan Jarić, član
 • Dr Mirko Tešić, član
 • Dr Miloš Tucović, član
 • Mr sci med Jasmina Pavlović, član
 • Prof. dr Zorka Jugović, član
 • Doc. dr Valentina Čizmar, član
 • Dipl. turizm. Ivana Novaković, član
 • Prof. dr Bogdan Marković, član
 • Doc. dr Merima Aljić, član
 • MA Rade Varagić, član
 • Miloš Andrić, član
 • Dušan Žujović, član

Važni datumi:

 • 25. avgust 2019. Prijava teme i apstrakt
 • 5. septembar 2019. Rok za predaju radova
 • 7. septembar 2019. Obaveštenje o prihvatanju radova
 • 10. septembar 2019. Rok za uplatu kotizacije
 • 27-29. septembar 2019. Održavanje Konferencije

Informacije za autore:

Potrebno je da autori radove predaju u elektronskom obliku (ne više od dva rada po autoru). Prihvaćeni radovi će biti uklјučeni u ediciju Zbornika radova „BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU“, Knjiga 28 (ISBN referenca; M-44). Zvanični jezici Konferencije su srpski, ruski i engleski.

Radove u predviđenom roku dostaviti Naučnom komitetu, editoru Akademiku prof. dr Slobodanu Neškoviću na e-mail slobneskovic@gmail.com, a konačnu verziju dostaviti Tehničkom uredniku Zbornika dipl. ecc Aleksandru Cekiću na e-mail acacekic@gmail.com.

Otvoreno za:

Sve zainteresovane učesnike iz Republike Srbije i zemalјa Jugoistočne Evrope i EU, koji će svojim učešćem doprineti postizanju opšteg cilјa konferencije.

Troškovi:

 • Kotizacija za autore iz Srbije iznosi 10.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz Srbije iznosi 8.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za autore iz inostranstva iznosi 100 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz inostranstva iznosi 80 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 100.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.

Aplikacija:

Zainteresovanost za učešće na konferenciji je potrebno potvrditi pismeno, usmeno, elektronskim putem – organizacionom odboru CESNA B Beograd. Uz Prijavu učešća neophodno je navesti delatnost firme/preduzeća i kratak opis poslovanja. Studenti uz prijavu trebaju dostaviti biografiju (CV).