Međunarodna Konferencija – „OBRAZOVANJE I DRUŠTVENI RAZVOJ SRBIJE SA AKCENTOM NA BOR I ISTOČNU SRBIJU“

logo-bor

Polazeći od aktuelne političke situacije u zemlji i svetu, potrebe za uključivanjem u savremene integracije kao i neophodnosti za istraživanjem svih oblasti javnog života zemlje, osnovan je „Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B“ sa sedištem u Beogradu. Centar okuplja ugledne domaće stručnjake, i sa njima i inostranim saradnicima, već punih deset godina realizuje delatnosti formulisane ciljevima osnivanja institucije.

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti iz Beograda, CESNA B u u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Bora, Tehničkim fakultetom iz Bora, resornim ministarstvima, predstavnicima EU, uz punu podršku eminentnih naučnih stručnjaka tematskih oblasti iz zemlje i inostranstva, organizuju Međunarodnu naučnu konferenciju na temu:

„OBRAZOVANJE I DRUŠTVENI RAZVOJ SRBIJE SA AKCENTOM NA BOR I ISTOČNU SRBIJU“

KONFERENCIJA ĆE SE ODRŽATI 24. I 25. JUNA 2016. GODINE NA BORSKOM JEZERU, HOTEL „VERTIGO“

1Teme:

 • Nauka i obrazovanje u XXI veku;
 • Menadžment u visokom obrazovanju;
 • Informaciono-komunikacione tehnologije u kontekstu razvoja zemlje;
 • Postmoderne naučne i obrazovne discipline;
 • Nauka i obrazovanje kao segment nacionalnog interesa Srbije;
 • Demografski trendovi i prosperitet Istočne Srbije;
 • Društveni i privredni razvoj kao postulat nacionalnog interesa Srbije;
 • Koncept privrednog razvoja Borskog i Zaječarskog okruga
 • Projekat reindustrijalizacije Republike Srbije;
 • Privredni i ekonomski aspekti ruralnog razvoja;
 • Privatno preduzetništvo u funkciji društvenog razvoja;
 • Projekti razvoja lokalnih zajednica;
 • Bor – paradigma uspešnog društveno-ekonomskog razvoja
 • Mogućnosti i perspektive revitalizacije RTB Bor
 • Mogućnosti turističko-privrednog razvoja Borskog jezera;
 • Koncept bezbednosti lokalne zajednice;
 • Bezbednosni aspekti ruralnog razvoja i reindustrijalizacije Srbije;
 • Pristupni fondovi EU (IPA II, IPARD II 2014-2020);
 • Mogućnost korišćenja sredstava Ministarstva poljoprivrede;
 • Mogućnost korišćenja sredstava Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija;
 • Mladi i demokratija;
 • Mogućnosti zapošljavanja stanovništva Srbije;
 • Obrazovanje u funkciji reindustrijalizacije i ruralnog razvoja;
 • Informacione tehnologije u oblasti reindustrijalizacije i ruralnog razvoja;
 • Ekološki aspekti reindustrijalizacije i ruralnog razvoja;
 • Turizam i trgovina u funkciji privrednog razvoja;
 • Privredni razvoj Srbije sa akcentom na mala i srednja preduzeća;
 • Porodična gazdinstva u konceptu društvenog razvoja;
 • Pravni i ekonomski aspekti razvoja preduzetništva;
 • Uticaj prirodnog priraštaja na privredni i društveni razvoj Srbije;
 • Religija i društveni razvoj;
 • Sport i fizičko vaspitanje-esencijalne društvene delatnosti;
 • Mediji i informisanje u funkciji društvenog razvoja
 • i druge.

2

Učesnici:

 • Akademik prof. dr Dragan Simeunović,
 • Tihomir Stojčev PhD,
 • Akademik prof. dr Mladen Bodiroža,
 • Akademik prof. dr Radenko Krulj,
 • Akademik prof. dr Radoslav Bubanj,
 • Akademik prof. dr Marko Todorović,
 • Akademik prof. dr Rade Biočanin,
 • Prof. dr emer. Ljubiša Mitrović,
 • Prof. dr Dobrivoje Radovanović,
 • Prof. dr Edita Borić,
 • Akademik prof. dr Slobodan Nešković,
 • Akademik prof. dr Biljana Radojičić,
 • Akademik prof. dr Đorđe Stefanović,
 • Prof. dr Višeslav Krsmanović
 • i drugi.

Važni datumi:

 • 6. maj 2016. Predaja apstrakata
 • 9. maj 2016. Obaveštenje o prihvatanju apstrakata
 • 20. maj 2016. Rok za predaju radova
 • 22. maj 2016. Obaveštenje o prihvatanju radova
 • 31. maj 2016. Rok za uplatu kotizacije
 • 24-25. jun 2016. Održavanje Konferencije

Kompletnu brosuru možete preuzeti ovde..

 Kontakt

slobneskovic@gmail.com

acacekic@gmail.com