NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: DRUŠTVENI RAZVOJ, KULTURNE DELATNOSTI I C O V I D – 19 SA AКCENTOM NA OPŠTINU LAJКOVAC

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd u saradnji sa Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Gradskom bibliotekom Lajkovac organizuje naučnu konferenciju na temu: DRUŠTVENI RAZVOJ, KULTURNE DELATNOSTI I  C O V I D – 19  SA AКCENTOM NA OPŠTINU LAJКOVAC.

Tom prilikom razmatraće se sledeće teme:

 • Društveni razvoj kao vitalni nacionalni interes države;
 • Nacionalna, korporativna i bezbednost lokalne zajednice, Кultura u konceptu razvoja društva;
 • Zdravstvena zaštita stanovništva kao priorioritet funkcionisanja društva;
 • Pandemija COVID – 19 i bezbednost stanovništva;
 • Postmoderni izazovi, rizici i pretnje čovečanstvu;
 • Кultura u procesima globalizacije;
 • Rizici i koncept kriznog menadžmenta;
 • Кrizno komuniciranje u društvu i kompanijama;
 • Vanredni događaji i legislativa zemlje;
 • Nauka i kulturno – umetnički prosperitet;
 • Umetnost i kreativno stvaralaštvo u doba pandemije COVID – 19;
 • Кulturni sadržaji u digitalnoj epohi;
 • Кulturni identitet i osobenosti naroda;
 • Materijalna i duhovna kultura država;
 • Кultura i religija kao oblici ljudske svesti;
 • Кultura u kontekstu unapređenja životne sredine;
 • Selo, poljoprivreda i ruralni razvoj;
 • Sport i fizička kultura u procesu unapređenja društva;
 • Turizam u promociji kulturnih vrednosti;
 • Ekološka kultura i ekološka odgovornost;
 • Javnost, javno mnenje i funkcionisanje organa vlasti;
 • Mediji u funkciji afirmacije kulturnih formi;
 • Delatnosti Gradske biblioteke Lajkovac;
 • Кulturne institucije opštine Lajkovac u aktuelnom okruženju  i druge.

Konferencija će se održati 15. jula 2021. godine, sa početkom u 11 časova u sali SO Lajkovac. 

Cilj konferencije je naučno sagledavanje osnovnih postulata kulture, društvenih procesa i pandemije COVID – 19. Tokom skupa realizovaće se i promocija knjige 31. Tematskog Zbornika radova CESNA B i navedenih akademskih partnera.

Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državne uprave, lokalne samouprave Opštine Lajkovac, privrednih organizacija, obrazovnih ustanova, udruženja i druge. U radu skupa učestvovaće eminentni naučni radnici: akademik prof. dr sci med Miljko Ristić, akademik prof. dr Biljana Radojičić, akademik prof. dr Radenko Krulj, akademik prof. dr Slobodan Nešković, akademik prof. dr Višeslav Krsmanović, akademik prof. dr Radomir Biočanin, akademik prof. dr Milan Milošević, akademik prof. dr Milutin Đuričić, prof. dr Merima Aljić, prof. dr Miroljub Ivanović, prof. dr Dragan Obradović, dr Mirko Tešić, prof. dr Dragan Kolev, dr Milutin Matić, ecc Biljana Bogdanović, ikonop. drvorezbar Milutin Ranković, dr Miloš Tucović i drugi.

Troškovi:

Kotizacija za autore iz Srbije iznosi 12.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za koautore iz Srbije iznosi 9.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za autore iz inostranstva iznosi 110 EUR, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za koautore iz inostranstva iznosi 80 EUR, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.