CESNA B – SUORGANIZATOR MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE U VARNI, BUGARSKA

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B izabran je za akademskog partnera, suorganizatora velike Međunarodne naučne konferencije koja se održava 09 – 12. septembra 2021. godine u Varni, Bugarska. Pored glavnog organizatora Bugarske Akademije Nauka, akademski partneri su još 3. Akademija i 2. Univerziteta: Akademije nauka iz Slovačke, Rumunije i Azerbejdžana, zatim Univerziteti iz Belgije i Rumunije i CESNA B.
 
Direktor Centra akademik prof. dr Slobodan Nešković imenovan je za Člana naučnog komiteta Konferencije i jednog od uvodničara predavača. Konferencija će okupiti naučne radnike iz više država Evrope, Amerike i Azije. Temat konferencije je od esencijalnog značaja za region i najširu planetarnu zajednicu.
 
U nastavku prezentujemo Program Međunarodne naučne konferencije u Varni koji možete pogledati ovde.