OBRAZOVANJE, KULTURA I DRUŠTVENI RAZVOJ SA AKCENTOM NA OPŠTINU LAJKOVAC

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd u saradnji sa Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Gradskom bibliotekom Lajkovac organizuje naučnu konferenciju na temu: OBRAZOVANJE, KULTURA I DRUŠTVENI RAZVOJ SA AKCENTOM NA OPŠTINU LAJKOVAC.

Tom prilikom razmatraće se sledeće teme:

 • Obrazovanje, kultura i društveni razvoj kao nacionalni interesi države;
 • Obrazovanje u funkciji razvoja društva;
 • Kultura i društveni prosperitet;
 • Obrazovanje za nacionalnu i bezbednost lokalne zajednice, Prosveta za zdravstvenu zaštitu stanovništva;
 • Izazovi pandemije COVID – 19;
 • Kultura u procesima globalizacije;
 • Nauka, i kulturno umetničke delatnosti;
 • Nauka i postmoderno obrazovanje u kontekstu privrednog razvoja;
 • Kreativno stvaralaštvo u vremenu pandemije COVID 19;
 • Digitalizacija u prosveti i kulturi;
 • IKT u kontekstu društvenog progresa;
 • Kultura i religija kao oblici ljudske svesti;
 • Obrazovanje u razvoju poljoprivrede i ruralnih područja;
 • Turizam iz ugla promocije kulturnih vrednosti;
 • Ekološko obrazovanje i ekološka kultura;
 • Projekti razvoja lokalne zajednice;
 • Mediji u funkciji reformi obrazovanja i kulturnih sadržaja;
 • Programi Gradske biblioteke Lajkovac;

Obrazovne ustanove i kulturne institucije opštine Lajkovac i druge.

Konferencija će se održati 23. septembra 2021. godine, sa početkom u 11 časova u sali SO Lajkovac. 

Cilj konferencije je naučno sagledavanje osnovnih postulata reformi obrazovanja i kulturnih delatnosti u kontekstu društvenog razvoja sa posebnim osvrtom na opštinu Lajkovac. Tokom skupa realizovaće se i promocija knjige „Protivrečnosti u postmodernom ambijentu“ izdavača CESNA B i navedenih akademskih partnera.

Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državne uprave, lokalne samouprave Opštine Lajkovac i šire, privrednih organizacija, obrazovnih ustanova, udruženja i druge. U radu skupa učestvovaće eminentni naučni radnici: akademik prof. dr sci med Miljko Ristić, akademik prof. dr Biljana Radojičić, akademik prof. dr Slobodan Nešković, akademik prof. dr Radomir Biočanin, akademik prof. dr Milan Milošević, akademik prof. dr Milutin Đuričić, dr Jasmina Radojlović, prof. dr Miroljub Ivanović, prof. dr Dragan Obradović, dr Milutin Matić, ecc Biljana Bogdanović, svešteni ikonopisac drvorezbar Milutin Ranković, prof. dr Dragan Kolev,  dr Miloš Tucović i drugi.

Troškovi:

Kotizacija za autore iz Srbije iznosi 12.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za koautore iz Srbije iznosi 9.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za autore iz inostranstva iznosi 110 EUR, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za koautore iz inostranstva iznosi 80 EUR, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.