MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B iz Beograda, Međunarodna Akademija Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB, Beograd, Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij“, Veliko Trnovo, Bugarska u saradnji sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju „Bujanovačka Banja“ organizuje 112. Međunarodnu naučnu konferenciju na temu: MEĐUNARODNI IZAZOVI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA AKCENTOM NA REPUBLIKU SRBIJU I BUJANOVAČKU BANJU. Skup će se održati 29 – 31. marta 2024. godine sa početkom u 10 časova, u Bujanovačkoj banji.

Konferencija ima za cilj naučno sagledavanje aktuelnih trendova u međunarodnoj zajednici, sa fokusom na region Jugoistočne Evrope, razmatranje mogućnosti unapređenja zdravstvene zaštite stanovništva, primeni savremenih metoda lečenja, implementaciji banjskih prirodnih resursa u medicinske svrhe, ekspanziji savremenih Wellness i Spa centara u banjskim i planinskim destinacijama, bezbednosnim izazovima i rizicima u Srbiji, regionu i širem ambijentu, sa društvenog, bezbednosnog, zdravstvenog, tehničkog, ekološkog, organizacionog, etičkog, obrazovnog, religijskog, sportskog, informatičkog, medijskog i drugih aspekata. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija i privrednih subjekata.

Prema zvaničnim međunarodno priznatim referencama Bujanovačka banja se nalazi među 3. najlekovitije banje u Evropi. Poseban raritet predstavlja implementacija Ugljen dioksida u svrsi medicinskih tretmana, što se primenjuje još samo u Češkim Karlovim Varima. Pri tome, ovaj parametar Bujanovačke Banje je znatno kvalitetniji, tako i prvi na Starom kontinentu, sa 98 % čistoće.

Učešće će uzeti istaknuti naučni radnici:

 • Akademik prof. dr sci med. Miljko Ristić
 • Prof. dr Vihren Bouzov
 • Dr sci med. Stojanča Arsić
 • Akademik prof. dr Sofronija Miladinoski
 • Prof. dr Zurab Todua
 • Prof. dr Rumen Stefanov
 • Akademik prof. dr Mithat Asotić
 • Prof. dr Elez Osmani
 • Prof. dr Atanas Kozarev
 • Akademik prof. dr Slobodan Nešković
 • Akademik prof. dr Biljana Radojičić
 • Prof. dr Petar Veselinović
 • Prof. dr sci med Jane Arsov
 • Prof. dr Milan Milošević
 • Danijel Panović
 • Prof. dr Lidija Madžar
 • Akademik prof. dr Miroljub Ivanović
 • Akademik prof. dr Staniša Stojiljković
 • Prof. dr Eržika Antić
 • Akademik prof. dr Šefket Krcić
 • Akademik prof. dr Radomir Biočanin i drugi.

U kontekstu organizovanja skupa, publikovaće se i tokom konferencije promovisati Tematski Zbornik radova međunarodnog značaja. To je knjiga 40. iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU. Radove prema standardnom uputstvu dostaviti do 10. marta 2024. godine.

Troškovi:

 • Kotizacija za autore iz Srbije iznosi 15.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz Srbije iznosi 12.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za autore iz inostranstva iznosi 150 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za koautore iz inostranstva iznosi 120 EUR, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje državnih organa, lokalnih samouprava, privrednih komora i turističkih organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.
 • Kotizacija za predstavlјanje kompanija, privrednih subjekata i organizacija iznosi minimum 60.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu.