Održana je 95. međunarodna naučna konferencija pod nazivom „PREKOGRANIČNA SARADNJA I TURIZAM SA AKCENTOM NA ZLATAR I NOVU VAROŠ“

Dana 27-28. septembra 2018. godine u hotelu „Zlatarski biseri“ na Zlataru održana je 95. međunarodna naučna konferencija pod nazivom „PREKOGRANIČNA SARADNJA I TURIZAM SA AKCENTOM NA ZLATAR I NOVU VAROŠ“ koju je organizovao Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd u saradnji sa Internacionalnim Univerzitetom Travnik u Travniku, BiH i Opštinom Nova Varoš.

U radu skupa učestvovali su g-din Radosav Vasiljević, Predsednik opštine Nova Varoš, g-din Vojko Purić, vlasnik kompanije „Složna braća Zoran i Nele“ d.o.o., akademik prof. dr Slobodan Nešković, akademik prof. dr Predrag Dašić, akademik prof. dr Radomir Biočanin, akademik prof. dr Milutin Đuričić, prof. dr Merima Aljić, prof. dr Ilija Zindović, prof. dr Dragan Kolev i drugi. Tom prilikom realizovano je 27 izlaganja. Primenjen je multidisciplinarni, višekriterijumski pristup obrade temata sa više aspekata: društvenog, ekonomskog, pravnog, bezbednosnog, turizmološkog, saobraćajnog, tehničkog, ekološkog, prostornog, organizacionog, etičkog, politikološkog, kulturološkog i medijskog.

Zaključci i preporuke konferencije biće dostavljeni relevantnim subjektima u zemlji i inostranstvu.