ODRŽANA JE DVODNEVNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CESNA B SA SUORGANIZATOROM NAUKAKOM

Dana 17 – 18. marta 2023. godine u Novom Pazaru i Rožaju (Crna Gora) održana je Naučna konferencija CESNA B sa suorganizatorom i akademskim partnerom NAUKAKOM iz Novog Pazara. Konferencija je posebno značajna jer je održana u Rožaju – Crna Gora, čime Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B širi svoju delatnost na susedne države. Prvog dana, Konferencija je održana u Novom Pazaru, dok 18. marta 2023. godine, Konferencija nastavila sa akademskim radom u Rožaju – Crna Gora. Pored toga, CESNA B je akademski partner Univerzitetu „Sveti Kiril i Metodij“ Veliko Trnovo, Bugarska, Internacionalnom Univerzitetu Travnik u Travniku BiH, zatim Evropskom Univerzitetu u Skoplju, Severna Makedonija, Ekonomskom institutu u Ulcinju, Crna Gora i posebno Bugarske Akademije Nauka.