ODRŽANA JE MEĐUNARODNA KONFERENCIJA UNIVERZITETA „SVETI KIRIL I METODIJ“ VELIKO TRNOVO, BUGARSKA GDE JE C E S N A B SUORGANIZATOR

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B izabran je za akademskog partnera, suorganizatora velike Međunarodne naučne konferencije koja je održana 17 – 18. novembra 2023. godine u Velikom Trnovu, Bugarska. Glavni organizator međunarodne konferencije je Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij“ Veliko Trnovo, Filozofski fakultet. Ova naučna konferencija predstavlja projekat koji je podržan od institucija Evropske Unije. Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti je ponovo, već 13 godina suorganizator Univerzitetu u Velikom Trnovu, jednom od najstarijih univerziteta u svetu. Pored toga, CESNA B je akademski partner Internacionalnom Univerzitetu Travnik u Travniku BiH, zatim Evropskom Univerzitetu u Skoplju, Severna Makedonija, Ekonomskom institutu u Ulcinju, Crna Gora i posebno Bugarske Akademije Nauka.