ODRŽANA JE 111. NAUČNA KONFERENCIJA CESNA B NA TEMU DRŽAVA, DRUŠTVO: SILA I KULTURA

Dana 27. decembra 2023. godine u Beogradu, održana je 111. Naučna konferencija CESNA B na temu DRŽAVA, DRUŠTVO: SILA I KULTURA u organizaciji Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd, Međunarodne Akademije Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Univerziteta Sveti Kiril i Metodij, Veliko Trnovo, Bugarska. Konferencija je održana u prostorijama Visoke škole za ekonomiju i upravu, Beograd uz učešće eminentnih naučnih radnika.

Uvodna predavanja održali su akademik prof. dr sci med Miljko Ristić, Evropska Akademija nauka u Salcburgu, Institut za kardio-vaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd i akademik prof. dr Slobodan Nešković, predsednik  Međunarodne Akademije Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB.

Tom prilikom promovisan je Tematski zbornik radova, knjiga 39.

Naučni radnici izlagali su sledeće naučne radove i to:

  • Akademik prof. dr sci med Miljko Ristić na temu „Prevencija i zdravstveno osiguranje građanstva u aktuelnim okolnostima“,
  • Akad. prof. dr Višeslav Krsmanović na temu „Entropijski procesi u društvime današnjice“,
  • Akademik prof. dr Slobodan Nešković na temu „Zelena ekonomija i biodistrikt – Postmoderni koncepti socijalne inkluzije stanovništva država Zapadnog Balkana“,
  • Prof. dr Lidija Madžar na temu „Stanje institucija u Srbiji u kontekstu pridruživanja Evropskoj Uniji“,
  • Akademik prof. dr Radomir Biočanin na temu „Rizici i posledice savremenih sukoba i njihov odraz na životnu sredinu“,
  • Prof. dr Bogdan Marković na temu „Koncepcija unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima sa aspekta sveobuhvatnijeg pristupa primeni zaštitnih ograda“ i drugi.